Η αεροπορική εταιρεία Kenya Airways, σε σύγκριση με το 2011, παρουσίασε σημαντική αύξηση, περίπου 20.6%, λόγω της αυξημένης ζήτησης για αεροπορικά ταξίδια, φορτίο και ταχυδρομικές αποστολές.

Τα έξοδα της αεροπορικής εταιρείας ωστόσο, εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρή απειλή για την κερδοφορία της, που σήμερα επιδιώκει μείωση του κόστους μέσω ανακατάταξης του προσωπικού και άλλων μέτρων εξορθολογισμού. Οι συζητήσεις μεταξύ της αεροπορικής εταιρείας και των συνδικαλιστικών εκπροσώπων είναι σε εξέλιξη και ήδη ένα μέρος του προσωπικού είναι έτοιμο να υπογράψει για εθελοντική πρόωρη συνταξιοδότηση, που τους προσφέρεται από την Kenya Airways.

Η αεροπορική εταιρεία είχε επίσης την ευκαιρία με την παραλαβή του νέου αεροσκάφους της, Embraer E190, να επιβεβαιώσει τα σχέδιά της για πτήσεις σε όλες τις αφρικανικές πολιτικές και εμπορικές πρωτεύουσες, στην Άπω Ανατολή και την Κίνα, μέχρι το τέλος του 2013.