Το διοικητικό συμβούλιο των Κυπριακών Αερογραμμών επέλεξε την Air France-KLM Consulting ως τον συμβουλευτικό οίκο για το νέο σχέδιο διάσωσης και αναδιάρθρωσης, έναντι του ποσού των €226.000 ως αμοιβή και κάλυψη όλων των εξόδων.

Αφού εγκρίθηκε το κονδύλιο διάσωσης από την κυπριακή κυβέρνηση, ζητήθηκε η επίδειξη ενδιαφέροντος από διεθνείς οίκους. Ενδιαφέρον εκδήλωσαν συνολικά οκτώ οίκοι. Οι δύο απορρίφθηκαν, αφού κρίθηκε ότι δεν πληρούν το κριτήριο των «εξειδικευμένων συμβούλων-εμπειρογνωμόνων διεθνούς κύρους και εμβέλειας», που έθεσε μέσω της έγκρισης του συμπληρωματικού προϋπολογισμού η Βουλή. Οι υπόλοιποι έξι οίκοι που υπέβαλαν τις τελικές προτάσεις τους, ήταν οι ICFS H&E, Lufthansa Consulting, Feuerherd Aviation, Air France Consulting, Lowdexx Aviation και KPMG. Να σημειωθεί ότι οι Κυπριακές Αερογραμμές απευθύνθηκαν για προτάσεις και προς τις PWC και Deloitte & Touch, ωστόσο δεν επέδειξαν ενδιαφέρον.

Ο πρόεδρος του δ.σ. των Κυπριακών Αερογραμμών, Σταύρος Σταύρου, έθεσε ως κριτήρια επιλογής την εμπειρογνωμοσύνη των υποψηφίων οίκων σε σχέση με την αεροπορική αγορά σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο και ταυτόχρονα τη γνώση για τις κυπριακές συνθήκες και ιδιαίτερα για τις Κ.Α.

Το δ.σ. των Κυπριακών Αερογραμμών έκρινε ως καλύτερη υπό τους πιο πάνω όρους την Air France-KLM Consulting και ο πρόεδρος, κ. Σταύρου, δηλώνει προς κυβέρνηση και Βουλή ότι η εταιρεία θα συνεργαστεί στην εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης, για να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τις Κ.Α.