Τις προτάσεις του για το πλαίσιο διαμόρφωσης της εθνικής πολιτικής για τα αεροδρόμια κατέθεσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) στον υπουργό Ανάπτυξης,  Κ. Χατζηδάκη. Ο ΣΕΤΕ συμφωνεί με τις αρχές της ρυθμιστικής πολιτικής που είναι υπό διαμόρφωση από το υπουργείο. Οι αρχές αυτές αφορούν την ανταγωνιστικότητα των χρεώσεων και της ποιοτικής λειτουργίας των αεροδρομίων και τη σύγκριση με ανταγωνιστικά αεροδρόμια αντίστοιχης ποιότητας και μεγέθους σε χώρες της περιοχής μας για να καθοριστεί η τιμολογιακή πολιτική.

Επίσης, αφορούν την ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων με παραχωρήσεις σε ιδιώτες των περίπου 20 μεγαλύτερων αεροδρομίων της χώρας κατά ομάδες που θα ορίσει το ΤΑΙΠΕΔ και το υπουργείο, τη θεσμοθέτηση της μέγιστης τιμολόγησης που θα περιορίζει τους αναδόχους και την αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με τον διαχωρισμό της ελεγκτικής της λειτουργίας σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΕΤΕ προτείνει, μεταξύ άλλων, να προχωρήσει άμεσα η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της τιμολογιακής πολιτικής του αεροδρομίου της Αθήνας που παρουσιάζει τη σημαντικότερη κάμψη στην επιβατική κίνηση. Για να είναι εφικτή μείωση των τελών στο «Ελ. Βενιζέλος», ο ΣΕΤΕ υποστηρίζει ότι είναι απαραίτητη η επέκταση της συμβατικής περιόδου παραχώρησης (πέραν του 2026) και οι όροι αυτής όσο και ο γενικότερος σχεδιασμός του ΤΑΙΠΕΔ σε σχέση με τις μετοχές του Δημοσίου στο ΔΑΑ. Ο ΣΕΤΕ προτείνει κατά την πρώτη πενταετία παραχώρησης των περιφερειακών αεροδρομίων να παραμείνουν οι χρεώσεις τουλάχιστον στα σημερινά επίπεδα. Μετά την πενταετία, συνεχίζει, η τιμολόγηση θα πρέπει να είναι στα ίδια επίπεδα με αντίστοιχου τύπου, μεγέθους και ποιότητας αεροδρόμια σε γειτονικές χώρες, με κύριο ανταγωνιστή την Τουρκία.