Χαμηλό είναι το ποσοστό ικανοποίησης των επιχειρήσεων-μελών του ΕΒΕΘ για την αεροπορική σύνδεση της Θεσσαλονίκης, κυρίως με προορισμούς του εξωτερικού, σύμφωνα με σχετική έρευνα που διενήργησε το Επιμελητήριο.

Συγκεκριμένα, στο επίκεντρο της νέας έρευνας που διενήργησε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης βρέθηκαν η αεροπορική σύνδεση της Θεσσαλονίκης και η παρουσία στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» των αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους (low cost carriers), σε μια περίοδο κατά την οποία ξένοι αερομεταφορείς εγκαταλείπουν την πόλη οριστικά ή προσωρινά.

Η έρευνα διενεργήθηκε σε 267 επιχειρήσεις-μέλη του ΕΒΕΘ, κατά το χρονικό διάστημα από 18 έως 23 Οκτωβρίου 2012, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσκοπήσεων PrimoQ της Palmos Analysis.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η ικανοποίηση των επιχειρήσεων από την αεροπορική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με διάφορους προορισμούς του εσωτερικού και, κυρίως, του εξωτερικού είναι χαμηλή.

Πιο συγκεκριμένα, ικανοποιημένο από την αεροπορική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με προορισμούς του εσωτερικού δηλώνει το 65% των επιχειρήσεων του δείγματος (μόνο το 18% δηλώνει «Πολύ» ικανοποιημένο, ενώ το 47% δηλώνει «Αρκετά» ικανοποιημένο). Μία στις τρεις επιχειρήσεις του δείγματος, δηλαδή το 35%, δηλώνει «Λίγο» (30%) ή «Καθόλου» (5%) ικανοποιημένη.

Όσον αφορά την αεροπορική σύνδεση της πόλης με προορισμούς του εξωτερικού, η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων που μετείχαν, δηλαδή το 68%, δηλώνει είτε «Λίγο» (49%) είτε «Καθόλου» (19%) ικανοποιημένη, ενώ μόνο το 32% του δείγματος δηλώνει «Πολύ» (9%) ή «Αρκετά» (23%) ικανοποιημένο.

Η παρουσία των αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους (low cost carriers) στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και οι πτήσεις τους προς προορισμούς του εξωτερικού είναι γνωστές στον επιχειρηματικό κόσμο της Θεσσαλονίκης, καθώς το 89% δηλώνει ότι γνωρίζει για την δραστηριοποίηση των εν λόγω εταιριών, με τα μεγαλύτερα ποσοστά αναγνωρισιμότητας να καταγράφουν η easyJet (90%) και η Ryanair (87%).

Μάλιστα, το 63% των ερωτώμενων δηλώνει ότι έχει ήδη χρησιμοποιήσει πτήση αεροπορικής εταιρίας χαμηλού κόστους από τη Θεσσαλονίκη για κάποιο προορισμό του εξωτερικού. Από αυτούς, 9 στους 10 (91%) χρησιμοποίησαν πτήση εταιρίας χαμηλού κόστους από τη Θεσσαλονίκη για το εξωτερικό για κάποιο επαγγελματικό ταξίδι και δυο στους τρεις (64%) για κάποιο τουριστικό ταξίδι ή ταξίδι αναψυχής.

Επίσης, το 76% όσων ταξίδεψαν με πτήση εταιρίας χαμηλού κόστους από τη Θεσσαλονίκη για κάποιο προορισμό του εξωτερικού, δηλώνουν ότι ο κύριος λόγος για την επιλογή τους ήταν το χαμηλό κόστος, ενώ το 14% δηλώνει ότι δεν υπήρχε άλλη επιλογή για τον προορισμό του ταξιδιού και το 10% δηλώνει ότι το κίνητρο για την επιλογή ήταν οι βολικές ημέρες/ ώρες των συγκεκριμένων πτήσεων.

Η συντριπτική πλειοψηφία όσων έχουν χρησιμοποιήσει αεροπορική εταιρία χαμηλού κόστους από τη Θεσσαλονίκη για κάποιο προορισμό του εξωτερικού δηλώνουν ότι θα το ξαναέκαναν τόσο για επαγγελματικά ταξίδια (89%) όσο και για τουριστικά ταξίδια (91%).

Τέλος, το 86% των επιχειρήσεων του δείγματος δηλώνει ότι θεωρεί πως η Θεσσαλονίκη ωφελήθηκε από την παρουσία των αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, καθώς αυτή συνέβαλε στην αύξηση του αριθμού των τουριστών που επισκέπτονται την πόλη και μόνο το 3% διαφωνεί με την εκτίμηση αυτή.

Ταυτόχρονα, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων του δείγματος (63%) θεωρεί ότι η παρουσία αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους (low cost carriers) στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» ενίσχυσε εξίσου τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή, ενώ μόλις το 15% θεωρεί ότι η ευρύτερη περιοχή ευνοήθηκε περισσότερο από την πόλη και το 10% το αντίστροφο.