Ο απολογισμός αναλύει την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική επίδραση των δραστηριοτήτων της Amadeus, καθώς επίσης και την συμβολή της για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας.

Amadeus Sustainability reportΗ Amadeus, ο κορυφαίος τεχνολογικός συνεργάτης της παγκόσμιας ταξιδιωτικής βιομηχανίας, δημοσίευσε πρόσφατα τον Απολογισμό Εταιρικής Βιωσιμότητας για το 2012, ο οποίος αποτελεί μια επισκόπηση των δραστηριοτήτων και της απόδοσης της εταιρείας για το 2012 από σκοπιά βιωσιμότητας. Το έντυπο, το οποίο έχει πάρει το επίπεδο εφαρμογής A+ από το Global Reporting Initiative (GRI), αναλύει την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική επίδραση των δραστηριοτήτων της Amadeus, καθώς επίσης και τη συμβολή της εταιρείας για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας.

“Η βιωσιμότητα βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας. Ο τομέας των ταξιδιών, στον οποίο δραστηριοποιούμαστε, αντιπροσωπεύει το 9% της απασχόλησης και του ΑΕΠ σε παγκόσμιο επίπεδο. Συνδέοντας το περίπλοκο οικοσύστημα πωλητών και αγοραστών ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η Amadeus βρίσκεται στην προνομιακή θέση να συμβάλει στην επίτευξη της βιωσιμότητας, αξιοποιώντας τις τεχνολογικές δυνατότητες, την εξειδίκευση και τις σχέσεις των stakeholders της,” δήλωσε ο κ. Tomas Lopez Fernebrand, Senior Vice President, General Counsel & Corporate Secretary της Amadeus.

Η συνεχής δέσμευση στην Έρευνα & Ανάπτυξη και η πολύ-πολιτισμικότητά της είναι κρίσιμες για την στρατηγική βιωσιμότητας της Amadeus. Η συμβολή της εταιρείας προς τη βιωσιμότητα της ταξιδιωτικής βιομηχανίας συνδέεται στενά με τις δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης που πραγματοποιεί – η αυξημένη αποτελεσματικότητα που προκύπτει από τις πρωτοποριακές λύσεις συχνά συνδυάζεται με τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, όπως δείχνει η βελτιωμένη αποδοτικότητα των αεροπορικών εταιρειών, η λειτουργική αποτελεσματικότητα και η κατανάλωση καυσίμων μέσα από το Amadeus Altea Passenger Services Solution. Από το 2004, η Amadeus έχει επενδύσει περίπου 2,4 δις Ευρώ σε θέματα Έρευνας & Ανάπτυξης. Επιπλέον, το 2012, το 14% των εσόδων της εταιρείας επενδύθηκε σε θέματα Έρευνας & Ανάπτυξης, διασφαλίζοντας ότι οι λύσεις της Amadeus προσφέρουν αποτελεσματικότητα και συνεχίζουν να διαμορφώνουν το μέλλον των ταξιδιών.

Μαζί με τις επενδύσεις για την Έρευνα & Ανάπτυξη της Amadeus, οι ικανότητες, οι δεξιότητες και η συμπεριφορά των στελεχών μας, καθώς επίσης και το εύρωστο και βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο αποτελούν σημαντικούς πυλώνες για την Amadeus, δήλωσε ο κ. Svend Leirvaag, Vice President, Industry Affairs, της Amadeus. Με πάνω από 11.000 ανθρώπους, από 110 χώρες και 53 γλώσσες, η πολύ-πολιτισμικότητα και η διαφορετικότητα κάνουν την Amadeus μια πολιτισμικά πλούσια εταιρεία, κατέληξε.

Η Amadeus έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένα έργα, τόσο μέσα στο παγκόσμιο πλαίσιο του Corporate Citizenship, με 138 πρωτοβουλίες σε 45 χώρες, όσο και του Environmental Sustainability. Αυτά περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες όπως ο εορτασμός της 25ης επετείου της Amadeus μέσα από διάφορα προγράμματα σε κοινότητες που έγιναν πραγματικότητα χάρη στη συμβολή του δικτύου εθελοντών της εταιρείας παγκοσμίως. Από περιβαλλοντικής σκοπιάς, το κέντρο δεδομένων της εταιρείας στο Erding (κοντά στο Μόναχο) ανανέωσε την πιστοποίηση “ενεργειακά αποδοτική επιχείρηση”, η οποία εκδόθηκε από τον διεθνή οργανισμό πιστοποίησης TÜV SÜD.