υδατοδρομιο-ιονιοΜπορεί να έχει διαμορφωθεί το νομικό πλαίσιο, να έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες εγκύκλιοι, να έχουν χωροθετηθεί υδατοδρόμια, πολλά νησιά να ζητούν την έναρξη δρομολογίων κ.λπ., όμως, η αδυναμία εύρεσης σημείου εκκίνησης από την παράκτια ζώνη της πρωτεύουσας αποτελεί τροχοπέδη στην περαιτέρω εξέλιξη των επιχειρηματικών σχεδίων.

Η καναδική εταιρεία K2 Smart Jets, της οποίας διευθύνων σύμβουλος και τεχνικός διευθυντής είναι ο Κωνσταντίνος Τζεμπελίκος, πέρσι το καλοκαίρι εξαγόρασε το 59% της Water Airports CA και έχει ήδη διασφαλίσει αεροσκάφη. Μια άλλη εταιρεία, η Hellenic Seaplanes δηλώνει έτοιμη να δρομολογήσει «προγραμματισμένες πτήσεις από και προς όλα τα λιμάνια ή λίμνες της χώρας όπου το ισχύον σύστημα μεταφοράς είναι ανεπαρκές ή ακόμα και προβληματικό». Παράλληλα, παραπάνω από δέκα λιμάνια και νησιά (Κέρκυρα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Σκύρος, Ζάκυνθος, Παξοί, Λαύριο, Πάτρα, Βόλος) έχουν ζητήσει άδεια για να δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν υδατοδρόμια, γεγονός που αποδεικνύει πόσο μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάπτυξη των υδατοδρομίων.

Σύμφωνα με επιχειρηματίες της νησιωτικής χώρας που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, η αδυναμία προσδιορισμού υδατοδρομίου στον Σαρωνικό οφείλεται στην ύπαρξη πολλών μαρίνων, γεγονός που προκαλεί θέματα ασφαλείας ναυσιπλοΐας εάν συνδυαστεί η κίνηση από και προς αυτές με προσθαλασσώσεις και αποθαλασσώσεις υδροπλάνων αλλά και θέματα ενόχλησης των ιδιοκτητών σκαφών και εν τέλει των λειτουργών των μαρίνων.