Τα παράθυρα τα οποία είναι αυξημένου πάχους,έχουν μια τρύπα. Μπορεί όμως ποτέ να μην έχετε σκεφτεί ότι αυτή η τρύπα έχει κάποιο σκοπό. Φυσικά δεν πρόκειται για λάθος, αλλά για ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που έχουν αυτά τα παράθυρα το οποίο είναι εγγύηση ασφάλειας για τους επιβάτες και σκοπός τους είναι να σταματήσουν την αποσυμπίεση της καμπίνας.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) και βάσει δημοσιεύματος του Τech Insider η τρύπα αυτή υπάρχει για να ρυθμίζει την πίεση του αέρα.original

Καθώς αυξάνεται το ύψος του αεροπλάνου, η πίεση έξω από αυτό, μειώνεται σε σύγκριση με την ρυθμιζόμενη πίεση αέρα μέσα στην καμπίνα.

Η διαφορά στην πίεση του αέρα προκαλεί πίεση στα παράθυρα του αεροπλάνου που αποτελούνται από τρεις «στρώσεις» υαλοπίνακα. Ένα μικρό χάσμα αέρα υπάρχει ανάμεσα στον εξωτερικό υαλοπίνακα και στον μεσαίο.

Η τρύπα στον μεσαίο υαλοπίνακα «breather» ή «bleed» hole όπως λέγεται και ουσιαστικά εξισορροπεί την πίεση και του διάκενου. Έτσι ο εξωτερικός υαλοπίνακας δέχεται ουσιαστικά όλη την πίεση ενώ ο μεσαίος λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο ως εφεδρικός σε περίπτωση αστοχίας του πρώτου. Η τρύπα επίσης, έχει την αποστολή της έκκρισης υγρασίας από το διάκενο ώστε να μην θολώνουν τα παράθυρα.