Παρουσιάστηκε στη Ρόδο, η ηλεκτρονική πλατφόρμα που σκοπό έχει την τουριστική προβολή των νησιών της Περιφέρειας Αιγαίου (Δωδεκάνησα και Κυκλάδες). Η πλατφόρμα αυτή προέκυψε από τη συνεργασία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και τη Marketing Greece.

Το site www.likenoother.aegeanislands.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου τουρισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που με την καμπάνια «Aegean Islands. Like No Other», θέτει σε άμεση εφαρμογή ενέργειες προβολής για το 2016.