Αύξηση 6,1% στις αφίξεις και 3,9% στις διανυκτερεύσεις, σημειώθηκε στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ στο σύνολο του 2015 σε σχέση με το 2014.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, πέρυσι παρουσιάστηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών κατά 7,2% και 4,4% αντίστοιχα, και στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις των ημεδαπών κατά 3,7% και 1,7%.

Η συνολική πληρότητα κλινών στα ξενοδοχειακά καταλύματα (πλην κάμπινγκ), η οποία υπολογίζεται από το σύνολο των διανυκτερεύσεων σε σχέση και με τις κλίνες που λειτούργησαν, ανήλθε σε 49,1%, έναντι 47,3% το 2014. Με βάση τα μηνιαία στοιχεία, το 84,9% των αφίξεων και το 92,3% των διανυκτερεύσεων στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και στα κάμπινγκ της χώρας συγκεντρώνεται στους μήνες από Απρίλιο έως και Οκτώβριο, καταδεικνύοντας την επέκταση της τουριστικής περιόδου.

Κατά περιφέρεια, παρατηρείται αύξηση της κίνησης καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ σε όλες τις περιφέρειες της χώρας πλην της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. Σημαντική αύξηση της κίνησης, σε απόλυτες τιμές, παρουσιάζεται στις περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας (13,2% στις αφίξεις και 11,3% στις διανυκτερεύσεις), του Νοτίου Αιγαίου (17,3% στις αφίξεις και 24,2% στις διανυκτερεύσεις), της Αττικής (20,3% στις αφίξεις και 10,3% στις διανυκτερεύσεις), και των Ιονίων Νήσων (7,4% στις αφίξεις και 10,8% στις διανυκτερεύσεις).

Το μεγαλύτερο μερίδιο της κίνησης σε απόλυτες τιμές, αναλογεί σε τουρίστες με χώρα μόνιμης διαμονής στην Ευρώπη (81% των αφίξεων και 91% των διανυκτερεύσεων) με σημαντική συμβολή από τα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (66,3% των αφίξεων και 74,3% των διανυκτερεύσεων). Τη μεγαλύτερη συμμετοχή, με βάση τις απόλυτες τιμές των αφίξεων, κατέχει το Ηνωμένο Βασίλειο (12,8% των αφίξεων και 16,1% των διανυκτερεύσεων), η Γαλλία (8,3% των αφίξεων και 7,1% των διανυκτερεύσεων), η Γερμανία (11,8% των αφίξεων και 16,2% των διανυκτερεύσεων) και η Πολωνία (3,5% των αφίξεων και 4,2% των διανυκτερεύσεων). Από τις υπόλοιπες χώρες, τη μεγαλύτερη συμμετοχή παρουσιάζει η Τουρκία (1,9% των αφίξεων και 0,7% των διανυκτερεύσεων).

Από τη σύγκριση των στοιχείων της κίνησης κατά χώρα μόνιμης διαμονής των τουριστών, σημαντική αύξηση των αφίξεων, σε απόλυτες τιμές για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρατηρείται από το Ηνωμένο Βασίλειο (16% στις αφίξεις και 17,4% στις διανυκτερεύσεις), τη Γαλλία (15,8% στις αφίξεις και 12,8% στις διανυκτερεύσεις), τη Γερμανία (7,9% στις αφίξεις και 5,3% στις διανυκτερεύσεις), την Πολωνία (21,8% στις αφίξεις και 21,9% στις διανυκτερεύσεις) και τη Βουλγαρία (15,4% στις αφίξεις και 15,7% στις διανυκτερεύσεις). Από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, παρατηρείται σημαντική μείωση των αφίξεων σε απόλυτες τιμές, από τη Ρωσία (32,1% στις αφίξεις και 33,2% στις διανυκτερεύσεις). Από τις υπόλοιπες ηπείρους, αύξηση των αφίξεων κατά απόλυτες τιμές, παρατηρείται από την Ασία, με σημαντική συμβολή από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (2,2% στις αφίξεις και 0,7% στις διανυκτερεύσεις) και από την Αμερική, με σημαντική συμβολή από τις ΗΠΑ (5,9% στις αφίξεις και 2,6% στις διανυκτερεύσεις).