Αυξημένη κατά 8% ήταν η επισκεψιμότητα στις Ιαματικές Πηγές και Λουτροτόπους της χώρας το 2016, συγκριτικά με το 2015.

Ωστόσο, ο αριθμός εισιτηρίων συνεχίζει να υστερεί σημαντικά έναντι του 2011 και πολύ περισσότερο έναντι του 2009, που ήταν η καλύτερη χρονιά για τις λουτρικές μονάδες.

Συνολικά, μεταξύ 2009-2016 η μείωση ανέρχεται σε 88,5%. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από την έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)- Ομάδα Περιβάλλοντος για την επισκεψιμότητα στις λουτρικές μονάδες το 2016, που διεξάγεται κάθε χρόνο ανελλιπώς από το 2005.

Η συνολική αύξηση της επισκεψιμότητας, πάντως, το 2016 οφείλεται κυρίως στις λουτρικές μονάδες της Κεντρικής Μακεδονίας και του Βορείου Αιγαίου. Οι μονάδες της Κεντρικής Μακεδονίας είχαν αύξηση εισιτηρίων κατά 9% πέρυσι, με το Πόζαρ να ξεχωρίζει, καταγράφοντας αύξηση 17,2%.

Η ερμηνεία αναφορικά με τη συγκριτικά καλύτερη εικόνα των Επιχειρήσεων Δημοτικής Διαχείρισης της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και του Βορείου Αιγαίου σχετίζεται με το ότι οι συγκεκριμένες μονάδες έχουν καταφέρει να προσελκύσουν ένα τμήμα επισκεπτών που δεν εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις παροχές των ασφαλιστικών ταμείων και κατά συνέπεια οι περικοπές στις οποίες προχώρησαν οι ασφαλιστικοί φορείς δεν τις έπληξαν καθοριστικά.

Αντιθέτως, αρκετές από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις τόσο στην Αιδηψώ, όσο και σε άλλες περιοχές βασίζονταν σχεδόν αποκλειστικά στους λουόμενους μέσω των παροχών των ασφαλιστικών ταμείων και η σχετική αλλαγή πολιτικής είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική ως και ραγδαία μείωση των πελατών/εισιτηρίων τους.

Το ρεκόρ επισκεψιμότητας, όπως προαναφέρθηκε, σημειώθηκε το 2009 με 2.283.274 εισιτήρια στους λουτρότοπους της χώρας. Από το 2010, που ξεκίνησε η οικονομική κρίση και περιορίστηκαν τα προγράμματα ιαματικού τουρισμού από τα ασφαλιστικά ταμεία, υπήρξε δραματική μείωση της επισκεψιμότητας. Την τελευταία πενταετία υπάρχει μια σταθεροποίηση στα επίπεδα των 880.000 εισιτηρίων.