Νέα αεροπορική εταιρεία με έδρα τη Βιέννη επιδιώκει να ιδρύσει η easyJet.

Η εταιρεία έχει καταθέσει σχετικό αίτημα πιστοποίησης στην Αυστρία, προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματά της, έπειτα από την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ε.Ε.

Η ονομασία της νέας αεροπορικής εταιρείας θα είναι «easyJet Europe» και θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό αερομεταφορέα από κάποια χώρα της Ε.Ε. ώστε να μπορεί να συνεχίσει να πραγματοποιεί πτήσεις σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Σε σχετική ανακοίνωση της easyJet αναφέρεται ότι «η διαδικασία πιστοποίησης προχωράει και η easyJet ελπίζει να λάβει την άδεια πτήσης στο εγγύς μέλλον».

Σημειώνεται ότι 5.500 βρετανικές εταιρείες βασίζονται στο λεγόμενο «ευρωπαϊκό διαβατήριο» για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και σε άλλες χώρες της Ε.Ε.

Στη Βρετανία, λειτουργούν περισσότερες από 8.000 ευρωπαϊκές εταιρείες χάρη στον κανονισμό του «ευρωπαϊκού διαβατηρίου», ο οποίος δίνει τη δυνατότητα σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες να αποκτούν άδεια σε μία μόνο χώρα της Ενωσης και στη συνέχεια να παρέχουν υπηρεσίες σε ολόκληρη την κοινή αγορά, αντί να χρειάζεται να αποκτήσουν άδεια σε κάθε χώρα ξεχωριστά.

Ωστόσο, υπό τις συνθήκες αυτές, είναι πολύ πιθανό αυτές οι εταιρείες να χάσουν την πρόσβασή τους στην κοινή ευρωπαϊκή αγορά, με την επισημοποίηση του διαζυγίου της Βρετανίας με την Ενωση.