Η Etihad Airways ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2016, σύμφωνα με τα οποία κατέγραψε καθαρές ζημίες ύψους 1,87 δισεκατομμυρίων δολαρίων και έσοδα που ανήλθαν σε 8,36 δισεκατομμύρια δολάρια.

Επιπλέον, κατέγραψε, εφάπαξ δαπάνες απομείωσης και ζημίες λόγω της αντιστάθμισης κινδύνου από διακυμάνσεις στις τιμές καυσίμων (fuel hedging) αντιστάθμισαν τις ισχυρές επιδόσεις των βασικών αερομεταφορών.

Οι βασικές δραστηριότητες των αερομεταφορών παρουσίασαν σταθερά επιβατικά έσοδα ύψους 4,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ποσοστό πληρότητας της τάξης του 79%, ενώ κατέγραψαν ρεκόρ με την εξυπηρέτηση 18,5 εκατομμυρίων επιβατών. Οι διαθέσιμες χιλιομετρικές θέσεις (ASKs) αυξήθηκαν κατά 9% αγγίζοντας τα 113,9 εκατομμύρια. Οι αποδόσεις μειώθηκαν κατά 8% εξαιτίας των πιέσεων στη δυναμική της αγοράς και του δύσκολου παγκόσμιου οικονομικού κλίματος, γεγονός που ωστόσο αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση κατά 11% στα μοναδιαία κόστη.

Οι συνολικές δαπάνες απομείωσης ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων περιλάμβαναν μία δαπάνη 1,06 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αεροσκάφη, αντικατοπτρίζοντας τις μειωμένες εμπορικές αξίες και την πρώιμη απόσυρση ορισμένων τύπων αεροσκαφών. Καταγράφηκε επίσης δαπάνη ύψους 808 εκατομμυρίων δολαρίων που αφορούσε ορισμένα περιουσιακά στοιχεία και χρηματοοικονομικά ανοίγματα προς εταίρους μετοχικού κεφαλαίου, που σχετίζονταν κυρίως με την Alitalia και την airberlin.

Παλαιότερα συμβόλαια αντιστάθμισης κινδύνου από τις διακυμάνσεις στην τιμή των καυσίμων (fuel hedging) είχαν επίσης αρνητική επίπτωση στην απόδοση για το 2016, αν και το συγκεκριμένο άνοιγμα αναμένεται να έχει μικρότερο οικονομικό αντίκτυπο στη διάρκεια του 2017.

Η επιβράδυνση που σημειώθηκε στην αγορά εμπορευμάτων άσκησε αυξημένη πίεση στα εμπορευματικά έσοδα και τις αποδόσεις, και ο αερομεταφορέας κατέγραψε μικρή βελτίωση στη διακίνηση φορτίου που ανήλθε σε 595.519 τόνους για το χρονικό διάστημα των 12 μηνών.

Ο Α.E. Mohamed Mubarak Fadhel Al Mazrouei, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Chairman of the Board) της Etihad Aviation Group, δήλωσε: «Η κλιμάκωση διαφόρων παραγόντων οδήγησε στα απογοητευτικά αποτελέσματα για το 2016. Το Συμβούλιο και η διοικητική ομάδα εργάζονται από το περασμένο έτος προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα και τις προκλήσεις με βάση μία ολοκληρωμένη στρατηγική αναθεώρηση που στοχεύει στην προώθηση βελτιωμένων επιδόσεων στον όμιλο, η οποία περιλαμβάνει την πλήρη αναθεώρηση της στρατηγικής μας σχετικά με τη συμμετοχή στο κεφάλαιο αεροπορικών εταιρειών.

«Το ρεκόρ αριθμού επιβατών που σημειώθηκε το 2016 επιβεβαιώνει τον ρόλο της Etihad ως σημαντικού οικονομικού παράγοντα για το Άμπου Ντάμπι, και οι δραστηριότητες αερομεταφορών μας εξακολουθούν να υποστηρίζουν το όραμα του Abu Dhabi για την ανάπτυξη του τουρισμού και του εμπορίου και την ενίσχυση της σύνδεσης με βασικές περιφερειακές και διεθνείς αγορές».

Ο Ray Gammell, Προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου (Interim Group Chief Executive Officer), σχολίασε: «Εστιάζουμε στη διατήρηση των σταθερών επιδόσεων των δραστηριοτήτων αερομεταφορών μας– σε λειτουργικό και οικονομικό επίπεδο– παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να υλοποιούμε αλλαγές στον όμιλο που αποτελούν μέρος της ολοκληρωμένης στρατηγικής αναθεώρησης με στόχο τη βελτίωση των εσόδων και τη μείωση των δαπανών».

«Στη διάρκεια του 2016, ο αερομεταφορέας ξεκίνησε την εφαρμογή ενός προγράμματος Right Size & Shape που οδήγησε σε εξοικονόμηση γενικών δαπανών κατά 4% μέσω της μείωσης του προσωπικού και άλλων μέτρων που εφαρμόστηκαν έως τα τέλη του έτους, ενώ αυξήθηκε η χωρητικότητα και ο συνολικός αριθμός επιβατών.

«Η φετινή χρονιά είναι εξίσου δύσκολη για τον παγκόσμιο κλάδο αερομεταφορών, και το διαρκώς εξελισσόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον ενδέχεται να επηρεάσει τη συνολική απόδοση το 2017. Παρόλα αυτά, ο αερομεταφορικός τομέας μας παραμένει ισχυρός και πρωτοπόρος, και, ως όμιλος αερομεταφορών, βρισκόμαστε σε πιο ισχυρή θέση».

Ο Peter Baumgartner, Διευθύνων Σύμβουλος (Chief Executive Officer) της Etihad Airways, πρόσθεσε: «Δραστηριοποιούμαστε σε έναν κλάδο που χαρακτηρίζεται από υπερπροσφορά, μειούμενα μεγέθη της αγοράς σε βασικά δρομολόγια, και μεταβαλλόμενη συμπεριφορά των πελατών, καθώς η εξασθενημένη παγκόσμια οικονομία επηρεάζει τη διάθεση για καταναλωτικές δαπάνες.

Η απάντησή μας σε αυτές τις προκλήσεις είναι η καινοτομία και η επανεφεύρεση, γεγονός που προσδίδει στην Etihad Airways ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς επιδιώκουμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που μας προσφέρονται σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Σε λειτουργικό επίπεδο, σημειώσαμε καλές επιδόσεις το 2016. Διατηρήσαμε τα επίπεδα πληρότητας παρόλο που αυξήσαμε τη χωρητικότητα. Οι αποδόσεις δέχθηκαν πίεση σε όλες τις καμπίνες, με την Επιχειρηματική Θέση (Business Class) να επηρεάζεται ιδιαίτερα, καθώς οι πολιτικές για τα εταιρικά ταξίδια συνέχισαν να ενθαρρύνουν τους επιβάτες να χρησιμοποιούν την Οικονομική θέση (Economy).

Οι θέσεις μας στην αντιστάθμιση κινδύνου από τις διακυμάνσεις στην τιμή των καυσίμων (fuel hedging), που βοήθησαν στη διαχείριση των εξόδων για καύσιμα στη διάρκεια της αύξησης της τιμής του πετρελαίου, αλλά επηρέασαν σημαντικά τη βάση κόστους μας το περασμένο έτος, θα μειωθούν το 2017. Διαβλέπουμε επίσης πολλά υποσχόμενες βελτιώσεις που επιτυγχάνονται από τις στρατηγικές συμπληρωματικών εσόδων μας, οι οποίες αναμένουμε ότι θα αντισταθμίσουν μέρος της μείωσης στις αποδόσεις».

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ETIHAD AIRWAYS ΓΙΑ ΤΟ 2016:

Βασικοί Δείκτες

2016

2015

Επιβατικά Έσοδα (δις δολάρια)

4,9

4,9

Εμπορευματικά έσοδα (δις δολάρια)

0,9

1,0

Συνολικά Έσοδα (δις δολάρια)

8,36

9,0

Καθαρές (ζημίες)/Καθαρά κέρδη (εκατ. δολάρια)

(1.873)

103

Συνολικοί επιβάτες (εκατ.)

18,5

17,6

Έσοδα επιβατοχιλιομέτρων (δις)

89,5

83,2

Διαθέσιμες χιλιομετρικές θέσεις (δις)

113,9

104,8

Πλήρωση θέσεων επιβατών (Seat factor)

78,6%

79,4%

Αριθμός αεροσκαφών

119

121

Τόνοι εμπορευμάτων (τόνοι ‘000)

596

591