Συνολικά 32 προσλήψεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθούν στην χώρα, έπειτα από, σχεδόν, 10 χρόνια.

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ Γ 705/27.7.2017 με τον πίνακα 32 διοριστέων του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με την προκήρυξη ΑΣΕΠ. υπ’ αριθμ. 1 Γ/2015 (Φ.Ε.Κ. 8/29-10-2015, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), ο οποίος κυρώθηκε με την 794/10-7-2017 απόφαση του 1ου τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ.

Οι προσλήψεις αυτές θα δώσουν μία «ανάσα» στην εναέρια κυκλοφορία, καθώς οι νέοι ελεγκτές αναμένεται να συμβάλλουν στη βελτίωση των υπηρεσιών, παρόλο που οι υποδομές έχουν βελτιωθεί.