Εξαιρετικό χαρακτηρίζει το β’ τρίμηνο που ανακοίνωσε η Aegean, η Eurobank Equities σε έκθεσή της, στην οποία δίνει σύσταση “buy” για τη μετοχή και τιμή-στόχο στα 9,6 ευρώ.

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρίας αναμένεται να υπερβούν τα 70 εκατ. ευρώ, με άνοδο άνω του 40% σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, επισημαίνει την «πειθαρχία» στη χωρητικότητα της Αegean, που σε συνδυασμό με τις ανοδικές τάσεις στον ταξιδιωτικό τομέα αναμένεται να στηρίξει τα μεγέθη της εταιρείας και το 2018.

Η Eurobank επισημαίνει το σημαντικό discount της αεροπορικής έναντι των ομοειδών εταιρειών ενώ βλέπει περιθώρια αποδόσεων για τους μετόχους πάνω από το τακτικό μέρισμα ανά μετοχή, ύψους 0,5 ευρώ, που συμπεριλαμβάνει στα μοντέλα της.