Όπως όλα τα επαγγέλματα, έτσι και αυτό των “αιθέρων” έχει τις δικές του πτυχές, που συνήθως ο περισσότερος κόσμος δε γνωρίζει.

Μέσω κοινωνικών δικτύων, κάποιοι από του εργαζόμενους σε αεροπλάνα, μοιράζονται μικρά μυστικά της δουλειάς τους:

  • Δεν επισκευάζονται απευθείας όλες οι μικροβλάβες 

Αυτό δεν σημαίνει ότι δε λαμβάνεται υπόψιν η ασφάλεια της πτήσης, αλλά αν εντοπιστεί μια πολύ μικρή βλάβη που δεν την επηρεάζει, μπορεί να διορθωθεί αργότερα ώστε να αποφευχθεί καθυστέρηση.

  • Ο κυβερνήτης δεν τρώει το ίδιο φαγητό με τον συγκυβερνήτη

Αυτός ο κανόνας ακολουθείται με σκοπό να είναι σε θέση ο ένας από τους δύο να κυβερνήσει το αεροσκάφος σε περίπτωση που ο άλλος πάθει κάποια δηλητηρίαση.

  • Γιατί οι επιβάτες καλούνται να απενεργοποιήσουν τα κινητά τους

Οι επιβάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συσκευές τους, συμπεριλαμβανομένων των smartphones και των tablets, καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης, εφ’ όσον έχουν ενεργοποιήσει τη λειτουργία σε πτήση. Ωστόσο οι κανονισμοί μπορεί να διαφέρουν ανάμεσα στις αεροπορικές εταιρείες.

Ένα τηλέφωνο μπορεί σπάνια να προκαλέσει σοβαρή δυσλειτουργία στο αεροσκάφος. Ωστόσο, ίσως δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στις συχνότητες με τις οποίες επικοινωνούν οι πιλότοι με το κέντρο ελέγχου.

  • Τι σημαίνουν οι αριθμοί στους διαδρόμους

Ο κάθε διάδρομος συνήθως φέρει στις δύο άκρες του από έναν διψήφιο αριθμό αναγνώρισης, από το 01 μέχρι το 36. Αυτοί οι αριθμοί αντιστοιχούν, γενικά, με τα δύο πρώτα ψηφία του τριψήφιου αζιμουθιακού προσανατολισμού του διαδρόμου σε σχέση με τον μαγνητικό βορρά (από 000 έως 359 μοίρες) με στρογγυλοποίηση 10 μοιρών. Ο αζιμουθιακός προσανατολισμός, ταυτίζεται με την πορεία, που ακολουθεί ένα αεροσκάφος, καθώς προσεγγίζει στην συγκεκριμένη άκρη του διαδρόμου.