Αναζωογονήθηκε η εναέρια κυκλοφορία της χώρας, έπειτα από σχεδόν 10 χρόνια.

Το υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε το διορισμό 31 ελεγκτών σε κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ2 ΕΕΚ – Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, με δοκιμαστική υπηρεσία δύο ετών και εισαγωγικό βαθμό Δ’.

Οι νέες προσλήψεις αναμένεται να συμβάλλουν στις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας, δεδομένης της έλλειψής τους, πέραν των αναγκών βελτίωσης των υποδομών.