Η Deutsche Lufthansa ανέφερε τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου ότι αναμένει το κόστος καυσίμων το 2018 να είναι κατά περίπου 700 εκατ. ευρώ υψηλότερο από το 2017 και να διαμορφωθεί στα 5,9 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, ο αερομεταφορέας προβλέπει ότι η μεταφορική ικανότητα θα φτάσει το 12% το 2018. Η εκτίμηση, υπολογισμένη βάσει των συνολικών διαθέσιμων θέσεων προς πώληση, πολλαπλασιαζόμενων επί τα συνολικά διανυόμενα χιλιόμετρα, αναλύεται από τη Lufthansa σε οργανική ανάπτυξη 7% και ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων εξαγορών, της τάξης του 5% με ώθηση από την απόκτηση τμημάτων της Air Berlin.