Βελτίωση εσόδων εμφάνισε το πρώτο εξάμηνο του έτους ο όμιλος Lufthansa, επιτυγχάνοντας παράλληλα ρεκόρ στον αριθμό των επιβατών που διακινήθηκαν το συγκεκριμένο διάστημα.

Πιο συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα του ομίλου το πρώτο εξάμηνο του έτους αυξήθηκαν κατά 5,2%, εξαιρουμένης της επίπτωσης από την πρώτη εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, και ανήλθαν στα 16,9 δισ. ευρώ, στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ακόμη, τα προσαρμοσμένα EBIT διαμορφώθηκαν στα 1.008 εκατ. ευρώ, ελαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017, ενώ το προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT ανήλθε σε 6% έναντι 6,1% το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα καθαρά έσοδα του ομίλου για το συγκεκριμένο διάστημα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα και ανήλθαν στα 677 εκατ. ευρώ έναντι 672 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017.

«Τα βασικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης του ομίλου Lufthansa κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 ήταν η ισχυρή ανάπτυξη και η ταυτόχρονη βελτίωση των εσόδων. Η επίτευξη και των δύο ταυτόχρονα είναι σημαντική επιτυχία», τόνισε ο οικονομικός διευθυντής της Deutsche Lufthansa Ούλρικ Σβένσον.

Σύμφωνα με τον όμιλο, η απόδοση των αεροπορικών εταιρειών ήταν η βασική κινητήρια δύναμη για την εξέλιξη των αποτελεσμάτων του ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο. Όπως ανακοινώθηκε, ο όμιλος κατέγραψε το πρώτο εξάμηνο νέο ρεκόρ στη διακίνηση επιβατών, μεταφέροντας περίπου 67 εκατ. άτομα, ενώ η χωρητικότητα και η πληρότητα σημείωσαν επίσης ρεκόρ.

Ακόμη, σύμφωνα με το emea.gr σε ότι αφορά το κόστος των καυσίμων, ο όμιλος σημειώνει ότι για τους πρώτους έξι μήνες του έτους αυξήθηκε κατά 216 εκατ. ευρώ, στα 2,8 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης της ποσότητας αλλά και της τιμής των καυσίμων.

Τέλος, σημειώθηκε ότι τα κέρδη της περιόδου επηρεάστηκαν αρνητικά από την αύξηση κόστους που προέκυψε από τις καθυστερήσεις και τις ακυρώσεις πτήσεων λόγω των απεργιών.