Ο Γιάννης Πετούλης αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος στη Sky Express.

Ο κ. Πετούλης διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και πρόεδρος της Volvo Car Hellas την περίοδο 2009-2018, μιας εταιρείας που είχε μια αξιοπρόσεκτη ανάπτυξη στην ελληνική αγορά.

Ο Γιάννης Πετούλης είναι πτυχιούχος μηχανολόγος μηχανικός ΕΜΠ. Έχει εργαστεί στους τομείς πωλήσεων, marketing και customer service σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες τα τελευταία 27 έτη.