Τα αεροδρόμια της Κύπρου μειώνουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και επιβραβεύονται. Συγκεκριμένα, το τρίτο επίπεδο του πιστοποιητικού ACA για τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα κατέκτησε η Hermes Airports, ένα μόλις χρόνο μετά την κατάκτηση του δεύτερου σχετικού επιπέδου πιστοποίησης.

Το πιστοποιητικό ACA (Airport Carbon Accreditation) εκδίδεται από το Διεθνές Συμβούλιο Αερολιμένων ACI (Airports Council International) και επικεντρώνεται στις προσπάθειες χαρτογράφησης, υπολογισμού, μείωσης, αλλά και αντισταθμιστικής δράσης, σχετικά με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, σ’ ολόκληρο τον πλανήτη. Υπάρχουν 4 επίπεδα του πιστοποιητικού ACA, τα οποία σήμερα ικανοποιούνται από 251 αεροδρόμια παγκοσμίως, σε 69 χώρες, που αντιπροσωπεύουν το 43% της παγκόσμιας επιβατικής κίνησης.

Η πιστοποίηση που κατέκτησε η Hermes έχει δοθεί μέχρι σήμερα μόνο σε 53 αεροδρόμια παγκοσμίως. Πρόκειται για τη δεύτερη υψηλότερη πιστοποίηση ACA που εκδίδεται από το ACI και αφορά την εμπλοκή ολόκληρης της κοινότητας του αεροδρομίου στις προσπάθειες μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η κατάκτησή του απαιτεί την καταγραφή όλων των πηγών εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα στο αεροδρόμιο, την πιστοποίηση από εξωτερικό ελεγκτή όλων των εκπομπών, την εμπλοκή ολόκληρης της κοινότητας του αεροδρομίου και τη μείωση, σε σχέση με τα τρία προηγούμενα χρόνια, των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τις οποίες η Hermes Airports έχει την απόλυτη δικαιοδοσία.  

«Η κατάκτηση του τρίτου επιπέδου της πιστοποίησης ACA επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για μια σταθερή και μακροπρόθεσμη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και επιβραβεύει την αποτελεσματικότητα της πολιτικής και της στρατηγικής των κυπριακών αεροδρομίων στη διαχείριση της ενέργειας και των εκπομπών ρύπων πάνω σε συγκεκριμένους στόχους», δήλωσε η Ανώτατη Εκτελεστική Διευθύντρια της Hermes Airports, Ελένη Καλογήρου.