Η Hermes Airports κατέκτησε το πλατινένιο επίπεδο στο πρότυπο “Investors in People”, ως απόδειξη της δέσμευσής της στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας.  

Σε δελτίο Τύπου της Hermes αναφέρεται ότι «πρόκειται για το τέταρτο και υψηλότερο επίπεδο του “Investors in People”, του διεθνούς προτύπου για τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού που καθορίζει τι χρειάζεται μια εταιρεία ώστε να καθοδηγήσει, να υποστηρίξει και να διοικήσει ικανοποιητικά το προσωπικό της προκειμένου να πετύχουν σημαντικά αποτελέσματα. Σήμερα μόνο το 1% των οργανισμών παγκοσμίως που έχουν διαπιστευτεί με το IIP κατέχουν την πλατινένια διαπίστευση, η οποία ισχύει για περίοδο τριών ετών».

Προστίθεται ότι «το πρότυπο IIP αποδίδεται από το δίκτυο Investors in People, (με αρχική προέλευση το Ηνωμένο Βασίλειο) αντανακλώντας τις τελευταίες τάσεις στον χώρο εργασίας, τις βασικές δεξιότητες και τις αποτελεσματικές δομές που απαιτούνται για την επίτευξη υψηλών επιδόσεων σε οποιονδήποτε κλάδο. Για το προσωπικό ενός Οργανισμού η πιστοποίηση IIP αποδεικνύει μεταξύ άλλων πως εργάζονται σε ένα περιβάλλον που σέβεται τους εργαζόμενους, τη διαφορετικότητα, την ιδιαιτερότητα και τις ανθρώπινες αξίες».