Ολοκληρώθηκε η περίοδος της δημόσιας προσφοράς – εγγραφής των επενδυτών για την απόκτηση των ομολογιών που εκδίδει η Aegean Airlines.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ολοκλήρωσε επιτυχώς την έκδοση 7ετούς ομολογιακού δανείου, ύψους 200 εκατ. ευρώ, με τo εύρος απόδοσης να αναμένεται λόγω της πολύ μεγάλης ζήτησης που εκδηλώθηκε να διαμορφωθεί στο κατώτερο εύρος απόδοσης, στα επίπεδα των 3,50 – 3,60%. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,6 φορές καθώς υπήρξαν εγγραφές για ποσό της τάξης των 500 – 520 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για μια από τις καλύτερες επιδόσεις για εταιρικό ομόλογο που εκδίδει ελληνική εταιρεία με στόχο οι ομολογίες του να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Οργανωμένη Αγορά του Χ.Α. 

Με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινωθεί, η διαπραγμάτευση επί των ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα ξεκινήσει στις 13 Μαρτίου.

Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο της έκδοσης, τα κεφάλαια που θα συγκεντρώσει η εταιρεία θα διατεθούν κατά 75% για τη χρηματοδότηση μέρους των προγραμματισμένων προκαταβολών στο πλαίσιο της δεσμευτικής συμφωνίας με την Airbus, κατά 14% για τη χρηματοδότηση μέρους της κατασκευής εκπαιδευτικού κέντρου και γραφείων στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και κατά 11% για κεφάλαιο κίνησης.