Σε περίπου 2,6 δισ. ευρώ τοποθετούνται τα έσοδα για το Δημόσιο από την 35ετή περίοδο παραχώρησης στο σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ- GMR Airports του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης, σύμφωνα με όσα αναφέρει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που συνοδεύει το, προς ψήφιση, σχέδιο νόμου της σύμβασης του αεροδρομίου. Χθες, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, επεξεργάστηκε το σχέδιο νόμου, το οποίο θα συζητηθεί και σε νέα συνεδρίαση την Τρίτη 7 Μαΐου, όπου το “παρών” θα δώσουν οι παραγωγικοί φορείς.

Το έργο, προϋπολογισμού 480 εκατ. ευρώ, αναμένεται να ξεκινήσει, μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2020, με τη διάρκεια κατασκευής να τοποθετείται σε πέντε χρόνια. Στο μεσοδιάστημα θα πρέπει να κατατεθεί το κείμενο της σύμβασης παραχώρησης για έγκριση στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp), όπως και να έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες μελέτες, απαλλοτριώσεις κτλ.  

Συνολικά, το ύψος της επένδυσης τοποθετείται σε 1,5 δισ. ευρώ.

Τα μεγέθη

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, η μελλοντική αύξηση των δημοσίων εσόδων τοποθετείται σε 2,6 δισ. ευρώ, ποσό που προέρχεται από την είσπραξη, κατά την περίοδο λειτουργίας του νέου αεροδρομίου και έως την λήξη της 35ετούς περιόδου παραχώρησης:

-μερισμάτων και διανομών της εταιρείας ύψους 1,22 δισ. ευρώ

-φόρου εισοδήματος επί των κερδών της εταιρείας ύψους 1,03 δισ. και

-φόρου επί του μερίσματος των ιδιωτών μετόχων (250 εκατ. ευρώ)

Επιπρόσθετα, το Γενικό Λογιστήριο τοποθετεί συνολικά σε 114,8 εκατ. ευρώ την αύξηση των δημοσίων εσόδων από την είσπραξη του αντισταθμιστικού ανταλλάγματος που θα καταβάλλει στο Δημόσιο η εταιρεία. Το αντισταθμιστικό αντάλλαγμα αντιστοιχεί σε 2% επί των συνολικών εσόδων εκμετάλλευσης της εταιρείας αεροδρομίου και είναι καταβλητέο κάθε οικονομικό έτος.

Εκτός από τα εκτιμώμενα έσοδα της τάξης των 2,6 δισ. ευρώ, σύμφωνα πάντοτε με την έκθεση του Γ.Λ., τα οφέλη για το Δημόσιο προέρχονται από:

-την αύξηση του χαρτοφυλακίου του Δημοσίου από την κατοχή ποσοστού 35% των μετοχών της εταιρείας και

-την μελλοντική αύξηση -μετά την 35ετή περίοδο παραχώρησης- από την περιέλευση του έργου στην κυριότητα του Δημοσίου. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, χθες, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλαος Ηγουμενίδης, η υπολειμματική αξία (σ.σ.: η αξία του αεροδρομίου στο τέλος της παραχώρησης, η οποία θα μπορούσε να ισοδυναμεί με την εκτιμώμενη αξία, εάν αυτό πωλούνταν) του αεροδρομίου κατά τη λήξη της περιόδου παραχώρησης τοποθετείται σε 3,7 δισ. ευρώ.

Πηγή: capital.gr