Με γνώμονα την ασφαλή χρήση τους και την προστασία των πολιτών της, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να εισάγει νέους κανόνες για τη χρήση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η υπηρεσία Τύπου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας γνωστοποίησε πως η ΕΕ δημοσίευσε ένα σύνολο τεχνικών και επιχειρησιακών κανόνων για τη χρήση drones σε όλη την Ευρώπη, που θα εγγυούνται την ασφαλή χρήση τους, αλλά ταυτόχρονα θα ενισχύσουν και την ανάπτυξη σε αυτόν τον τεχνολογικό τομέα.

«Η Ευρώπη θα είναι η πρώτη περιοχή στον κόσμο που θα έχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο κανόνων που θα εξασφαλίζουν την ασφαλή και βιώσιμη λειτουργία των drones τόσο για εμπορικές δραστηριότητες όσο και για δραστηριότητες αναψυχής. Οι κοινοί κανόνες θα συμβάλλουν στην προώθηση των επενδύσεων, της καινοτομίας και της ανάπτυξης σε αυτόν τον πολλά υποσχόμενο τομέα» δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας.

Η νέα νομοθεσία θα περιλαμβάνει ένα σύνολο τεχνικών και επιχειρησιακών απαιτήσεων που αποσκοπούν στην ελεύθερη κυκλοφορία των drones σε ολόκληρη την Ευρώπη, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής των πολιτών της ΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα μία από τις διατάξεις, απαιτεί οι ιδιοκτήτες drones να εγγράφουν τα αεροσκάφη, είτε στη χώρα κατοικίας τους είτε στην χώρα που βρίσκεται η επιχείρησή τους, με σκοπό να είναι δυνατή η ταυτοποίηση κάθε συσκευής.

Οι νέοι κανονισμοί θα αντικαταστήσουν την ισχύουσα εθνική νομοθεσία στα κράτη μέλη μέσα στο επόμενο έτος.