Η Goldair Handling Α.Ε.,  ελληνική εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης, με 3500 υπαλλήλους, με δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αναζητά Υπαλλήλους Έκδοσης Εισιτηρίων (Ticket Sales Agents).

Κύρια καθήκοντα και ευθύνες

 • Κράτηση και έκδοση εισιτηρίων.
 • Χρέωση υπέρβαρων και προϊόντων πτήσης (πχ. αναβάθμιση θέσης).
 • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση επιβατών και επικοινωνία με εξωτερικούς συνεργάτες και αεροπορικές εταιρίες.
 • Κρατήσεις ξενοδοχείων και αλλαγή εισιτηρίων για τους επιβάτες που επηρεάζονται από καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.
 • Εταιρικές πληρωμές.
 • Αναφορά ημερήσιων και μηνιαίων πωλήσεων.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 • Απολυτήριο Λυκείου και/ή πτυχίο Πανεπιστημίου
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση ή στον τομέα εξυπηρέτησης πελατών
 • Γνώση συστήματος ηλεκτρονικών κρατήσεων (πχ. Amadeus)
 • Πτυχίο Αγγλικών επιπέδου Β2 (First Certificate in English ή ισοδύναμο)
 • Επιθυμητή δεύτερη ξένη γλώσσα
 • Εξοικείωση με Η/Υ

Η Εταιρεία προσφέρει συνεχείς ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης σε πολυεθνικό περιβάλλον εργασίας.