Η αρμόδια Διεύθυνση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας εξέδωσε ΝΟΤΑΜ που απαγορεύει τις πτήσεις ελικοπτέρων στην περιοχή του Γαλατά (προσγειώσεις και απογειώσεις).

Συγκεκριμένα, από την αρμόδια Διεύθυνση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας εκδόθηκε αρχικά 3μηνη NOTAM (ειδοποίηση), με την οποία απαγορεύονται πτήσεις ελικοπτέρων στην εν λόγω περιοχή, λόγω της διεξαγωγής των ερευνών προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του τραγικού δυστυχήματος με την πτώση του ελικοπτέρου στην θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στον Γαλατά και στον Πόρο.

Αξίζει να σημειωθεί πως από την ΝΟΤΑΜ εξαιρούνται κρατικές πτήσεις (ΕΚΑΒ, στρατού κλπ).

Στην περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες μέσα στο εν λόγω τρίμηνο, θα δοθεί εκ νέου ΝΟΤΑΜ από την ΥΠΑ. Σε ότι αφορά στα ακριβή αίτια η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αναμένει τα αποτελέσματα από την Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων.