Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου (ΟΛΒ) προκήρυξε διαγωνισμό εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη του παρόχου υπηρεσιών που θα αναλάβει τη σύνταξη φακέλων, με σκοπό την έκδοση άδειας ιδρύσεως υδατοδρομίου στο λιμάνι. Τη συνολική εποπτεία και τη διοίκηση του έργου θα έχει, σύμφωνα με την προκήρυξη, η ΟΛΒ Α.Ε., η οποία θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις. Ο φάκελος της αδειοδότησης, θα πρέπει να συνταχθεί και να υποβληθεί στην ΟΛΒ Α.Ε. μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Στη συνέχεια, το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών του υπουργείου Υποδομών, που είναι και ο αρμόδιος φορέας, θα αξιολογήσει εάν απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία ή/και τροποποίηση των ήδη εγκεκριμένων για την έκδοση άδειας ιδρύσεως του υδατοδρομίου στο λιμάνι του Βόλου. Ο ΟΛΒ θα δέχεται προσφορές έως τις 5 Σεπτεμβρίου. Στο μεταξύ, το υπουργείο Υποδομών κινείται προς την κατεύθυνση επιτάχυνσης των αδειοδοτήσεων, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι πρώτες πτήσεις με υδροπλάνα το επόμενο καλοκαίρι.

Αξίζει να σημειωθεί πως η υπόθεση των υδατοδρομίων έχει κολλήσει εδώ και πολλά χρόνια στο στάδιο των συζητήσεων. Τώρα το υπουργείο Υποδομών τρέχει τις διαδικασίες για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, ώστε να ψηφιστεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.