Το συνθετικό καύσιμο με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, αποτελεί μία από τις πιο ελπιδοφόρες λύσεις για να καταστεί το μέλλον της αεροπορίας κλιματικά ουδέτερο. Η βιομηχανική και εθνική ανάπτυξη στον συγκεκριμένο τομέα έχει αποτύχει μέχρι σήμερα λόγω περιορισμένων πόρων και υψηλού κόστους. Με την παρουσίαση της Compensaid (www.compensaid.de), της νέας πλατφόρμας βιωσιμότητας, το Κέντρο Καινοτομίας της Lufthansa και ο Όμιλος Lufthansa προσφέρουν τη δυνατότητα στους ταξιδιώτες να αντισταθμίσουν το επιμέρους αποτύπωμα του διοξειδίου του άνθρακα με το επονομαζόμενο Βιώσιμο Αεροπορικό Καύσιμο. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα προσφέρει στους επιβάτες μία εντελώς νέα προσέγγιση στην αντιστάθμιση του διοξειδίου του άνθρακα με το Βιώσιμο Αεροπορικό Καύσιμο με διαφάνεια.

«Τα αεροπορικά ταξίδια ωφελούν τον κόσμο μας με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους: συνδέουν τους ανθρώπους, συμβάλλουν στη γεφύρωση πολιτιστικών διαφορών, ενισχύουν τις επιχειρηματικές σχέσεις και διευκολύνουν την αλληλεπίδραση από μεγάλες αποστάσεις. Την ίδια στιγμή όμως οι πτήσεις με το αεροπλάνο έχουν αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν – κυρίως με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Κάθε ένας επιβάτης μπορεί να αναλάβει δράση: Η πλατφόρμα “Compensaid”, προσφέρει στους ταξιδιώτες ένα εργαλείο που παρουσιάζει τις κλιματικές επιπτώσεις των πτήσεών τους, οι οποίες μπορούν να μειωθούν σημαντικά με τη βοήθεια καινοτόμων τεχνολογιών» εξηγεί ο Gleb Tritus, Managing Director Lufthansa Innovation Hub.

Η Compensaid συνδυάζει ένα πρωτοποριακό εργαλείο παρακολούθησης των πτήσεων όλων των αεροπορικών εταιρειών παγκοσμίως με μια πλατφόρμα βιωσιμότητας που καθιστά δυνατό τον άμεσο συμψηφισμό του αποτυπώματος του διοξειδίου του άνθρακα κάθε επιβάτη. Οι ταξιδιώτες λαμβάνουν μία λεπτομερή αξιολόγηση ολόκληρου του ιστορικού των ταξιδιών τους, η οποία δεν περιλαμβάνει μόνο την απόσταση πτήσης, τον χρόνο και τους προορισμούς, αλλά και την αποτελεσματικότητα του κάθε τύπου αεροσκάφους, την κατανάλωση καυσίμου ανά επιβάτη και τις σχετικές εκπομπές CO2.

Οι ταξιδιώτες έχουν δύο επιλογές για την αντιστάθμιση του αποτυπώματος του διοξειδίου του άνθρακα: Για πρώτη φορά, μπορούν να αντικαταστήσουν τα ορυκτά καύσιμα με Βιώσιμα Αεροπορικά Καύσιμα. Η πλατφόρμα υπολογίζει την επιπλέον χρέωση βάσει της τιμής της αγοράς σε σύγκριση με την ορυκτή κηροζίνη. Οι ταξιδιώτες που το επιθυμούν μπορούν να πληρώσουν ένα επιπλέον ποσό για να καλύψουν την ατομική κατανάλωση κηροζίνης με το βιώσιμο καύσιμο που δεν είναι επιβλαβές για το κλίμα. Ο Όμιλος Lufthansa θα συνεχίσει να καταβάλλει τη βασική τιμή για την κηροζίνη. Το Βιώσιμο Αεροπορικό Καύσιμο που θα αγοράζεται στο πλαίσιο της διαδικασίας αντιστάθμισης θα χρησιμοποιείται στις πτήσεις της Lufthansa μέσα στους επόμενους έξι μήνες. Πρόκειται για την πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα της κατηγορίας της, που παρέχει στον τελικό πελάτη έναν διαφανή, γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο αντικατάστασης της κατανάλωσης CO2 με βιώσιμα καύσιμα. Εναλλακτικά, οι ταξιδιώτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα “Compensaid” για να στηρίξουν το έργο αναδάσωσης που υλοποιείται στη Νικαράγουα, μειώνοντας έτσι τις εκπομπές CO2 μακροπρόθεσμα.

Ο πρώτος συνέταιρος της Compensaid είναι το ελβετικό ίδρυμα myclimate, ένας μακροχρόνιος συνεργάτης του Ομίλου Lufthansa στον τομέα της εθελοντικής αντιστάθμισης διοξειδίου του άνθρακα. Η εταιρεία θα συνεργαστεί επίσης με το τμήμα Corporate Fuel Management του Ομίλου Lufthansa, όπου έμπειροι επαγγελματίες του τομέα των καυσίμων αγοράζουν παγκοσμίως πιστοποιημένα εναλλακτικά καύσιμα, τα οποία αξιοποιούνται σε πτήσεις της Lufthansa.

«Το Βιώσιμο Αεροπορικό Καύσιμο αποτελεί μία πρωτοποριακή εναλλακτική για την παραγωγή βιώσιμης κηροζίνης. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να στηρίζουμε την ” Compensaid “, μια καινοτόμο πλατφόρμα που για πρώτη φορά δίνει τη δυνατότητα στους ταξιδιώτες να επενδύουν σε περιβαντολλογικά ουδέτερα καύσιμα για τις πτήσεις τους», αναφέρει ο Thorsten Luft, Head of Fuel Management στον Όμιλο Lufthansa.

Οι ταξιδιώτες μπορούν να βρουν την πρώτη δοκιμαστική έκδοση της “Compensaid”, η οποία κυκλοφόρησε στις αρχές Αυγούστου στο www.compensaid.de. Ανταποκρινόμενη στην ζήτηση των πελατών που αναμένεται να υπάρξει, η εταιρία προγραμματίζει να επεκτείνει το δίκτυο συνεργατών της και τις υπηρεσίες της σε όλα τα μέσα μεταφοράς προσφέροντας τη δυνατότητα συμψηφισμού της αντίστοιχης εκπομπής CO2.