Η αεροπορική εταιρεία της Λετονίας airBaltic πέρασε με επιτυχία τον έλεγχο της ικανότητας της βασικής συντήρησης για το Airbus A220-300 που εκπονήθηκε από την αρχή πολιτικής αεροπορίας της Λετονίας – Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (CAA) και έλαβε το πιστοποιητικό που αποδεικνύει την ικανότητα της να παρέχει συντήρηση EASA Part-145 για αυτόν τον τύπο αεροσκάφους.

Από τις 10 Σεπτεμβρίου, η airBaltic γίνεται η πρώτη αεροπορική εταιρεία με δυνατότητα συντήρησης και ο δεύτερος οργανισμός συντήρησης στον κόσμο, ο οποίος έχει το δικαίωμα να παρέχει ένα πλήρες φάσμα συντήρησης τόσο για την γραμμή EASA Part-145 όσο και για την βάση, για τα αεροσκάφη τύπου Airbus A220-300 . Μέχρι στιγμής, η airBaltic είχε την δυνατότητα συντήρησης των αεροσκαφών τύπου Airbus A220-300, Bombardier Q400 NextGen και τύπου Boeing 737.

“Η απόκτηση του πιστοποιητικού συντήρησης γραμμής και βάσης για τον τύπο Airbus A220-300 ήταν ένα λογικό βήμα για την airBaltic ως αεροπορική εταιρία που διαθέτει ήδη 19 αεροσκάφη αυτού του τύπου. Από τώρα, η συντήρησή μας θα γίνει πιο αποτελεσματική από πλευράς κόστους και χρόνου. Εκτός αυτού, εξετάζουμε το ενδεχόμενο να προσφέρουμε τις υπηρεσίες συντήρησης μας και σε άλλες αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως που εκμεταλλεύονται αυτό το είδος αεροσκάφους. “

Η προετοιμασία για τον έλεγχο της βασικής συντήρησης άρχισε σχεδόν πριν από ένα χρόνο και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έναν ενδελεχή έλεγχο του εύρους συντήρησης, την αγορά των απαιτούμενων υλικών και εργαλείων, τη μίσθωση και την εκπαίδευση νέου προσωπικού, καθώς και την ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων συντήρησης.