Τιμητική διάκριση για την πρωτοβουλία ‘We go local’  στον ετήσιο θεσμό “Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2019” έλαβε ο Όμιλος Mitsis Hotels στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου.

Ο όμιλος Mitsis Hotels, η μεγαλύτερη ιδιόκτητη ξενοδοχειακή αλυσίδα στην Ελλάδα, ξεκίνησε την εκστρατεία βιώσιμου τουρισμού “We go local” μέσα από την αναγνώριση ότι η ανάπτυξη του ομίλου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πρόοδο των τοπικών κοινωνιών και στοχεύει στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενδυνάμωση της ευημερίας των προορισμών όπου δραστηριοποιείται.

Έχοντας 17 ξενοδοχεία στο δυναμικό του στους ομορφότερους προορισμούς της χώρας, στην Αθήνα, τα Καμένα Βούρλα, την Κρήτη, την Κω και τη Ρόδο, ο όμιλος παραμένει πιστός στην φιλοδοξία του για διατήρηση ενός ηγετικού ρόλου στην τουριστική βιομηχανία. Όπως αναφέρει η πρόεδρος των Mitsis Hotels Χριστίνα Μήτση:

«Συνεργαζόμαστε με τους τοπικούς φορείς, στηρίζουμε τις επιχειρήσεις, τις τοπικές κοινωνίες και τους κατοίκους τους, προωθούμε την τοπική κουλτούρα, τα έθιμα και τις παραδόσεις της κάθε περιοχής, φέρνοντας σε επαφή τους επισκέπτες μας με τις δράσεις τους. Φιλοξενώντας πάνω από 350.000 επισκέπτες ετησίως, θέλουμε να φέρνουμε στον τόπο μας ευσυνείδητους ταξιδιώτες και να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε να έχουμε έναν πραγματικά βιώσιμο τουρισμό».

Η ενέργεια εντάσσεται στην ευρύτερη Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης του ομίλου και θα συνεχίσει με ακόμη εντονότερο χαρακτήρα τις επόμενες χρονιές. Το σύνολο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και των Περιβαλλοντικών πρακτικών που αναπτύσσει ο όμιλος θα δημοσιοποιηθεί στον Κοινωνικό Απολογισμό που θα δημοσιεύσει για το έτος 2019.

Στόχος του θεσμού “BRAVO” είναι να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις καλύτερες πρακτικές που συνέβαλαν στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, της δημιουργίας προτύπων υπεύθυνης συμπεριφοράς και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία. Κάθε χρόνο συμμετέχουν περισσότεροι από 160 οργανισμοί με 250 πρωτοβουλίες, 350 κοινωνικούς εταίρους και πάνω από 35.000 ενεργούς πολίτες.