Επεκτείνει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα τέλη Ιουλίου η Ryanair Holdings, καθώς ανακοίνωσε ότι επέστρεψε στα κέρδη στο γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2020.

Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους ανακοίνωσε ότι για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 87,8 εκατ. ευρώ έναντι των ζημιών ύψους 66,1 εκατ. ευρώ στο γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2019.

Τα προ φόρων κέρδη της περιόδου διαμορφώθηκαν στα 81,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις ζημιές των 83,6 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 1,91 δισ. ευρώ σε σχέση με τα 1,58 δισ. ευρώ στο περασμένο έτος.

Η Ryanair ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 700 εκατ. ευρώ παρατάθηκε μέχρι τον Ιούλιο, λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί για την παράδοση του Boeing 737 MAX. Το πρόγραμμα επρόκειτο να λήξει τον Μάιο.