Στο πλαίσιο επειγόντων μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση περιορισμού της διασποράς του ιού COVID-19, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι η εξυπηρέτηση του κοινού θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Υπηρεσίας (ypa@hcaa.gr και d9d@hcaa.gr κεντρικής γραμματείας) και μόνο για εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού στα τηλέφωνα της κεντρικής γραμματείας 210 8916523, 2108916234, 2108916207 και 2108916305).