Όπως γνωστοποίησε η Olympic Air, από την Πέμπτη 26 Μαρτίου και μέχρι την Πέμπτη 30 Απριλίου υποχρεώνεται να προχωρήσει σε αναστολή των δρομολογίων του εξωτερικού, ενώ παράλληλα διατηρεί ένα μικρό σε συχνότητες πτητικό πρόγραμμα εσωτερικού.