Εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης με επίδομα για τη στήριξη επιστημόνων ελεύθερων επαγγελματιών και άλλων επαγγελματιών και σκοπό την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους ανακοίνωσε ο Όμιλος των Σχολών Ωμέγα.

Το εκπαιδευτικό επίδομα για την παρακολούθηση θα είναι ύψους 600 ευρώ ανά εκπαιδευόμενο και θα καταβληθεί σε δύο δόσεις μέσα στον Απρίλιο.

Η δράση απευθύνεται σε 180.342 επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες που ανήκουν στους 6 επιστημονικούς κλάδους:

 • Οικονομολόγοι – Λογιστές
 • Δικηγόροι, ανεξάρτητοι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή
 • Ιατροί
 • Μηχανικοί
 • Εκπαιδευτικοί
 • Ερευνητές

(όπως ορίζονται βάσει ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας από το Υπουργείο Οικονομικών)

Το πρόγραμμα αποτελείται από 10 εκπαιδευτικά προγράμματα, διάρκειας 100 ωρών με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (e-Learning), σε διαφορετικά και ξεχωριστά αντικείμενα. Αναλυτικά, παρακάτω:

 • Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
 • Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
 • Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά τςη πλέον πρόσφατης περιόδου
 • Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακήανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
 • Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
 • Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
 • Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αποσκοπούν στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον αντίστοιχο κλάδο, χωρίς γνωστικά ή ηλικιακά προαπαιτούμενα, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα λήψης του αντίστοιχου πιστοποιητικού.

Ο ωφελούμενος μπορεί να επιλέξει μόνο ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Η διαδικασία ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων συνοδεύεται και υποστηρίζεται από ένα σύστημα πιστοποίησης των επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, διασφαλίζοντας την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του επιστημονικού δυναμικού και παρέχοντας ένα «συγκριτικό πλεονέκτημα» στην αγορά εργασίας.

H διαδικασία υποβολής αίτησης γίνεται με δύο τρόπους:

Α) Συμπλήρωση και υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής με τους κωδικούς taxisnet στο (https://eservices.yeka.gr) με επιλογή ενός από τα δέκα αντικείμενα τηλεκατάρτισης και ως πάροχο κατάρτισης τις ΣΧΟΛΕΣ ΩΜΕΓΑ, από 9/04/20 έως 16/04/20. Ως αποτέλεσμα λαμβάνει μοναδικό κωδικό συμμετοχής ΚΑΥΑΣ (προσοχή να μη χαθεί). Προσοχή, δεν μπορεί να υποβληθεί δεύτερη φορά εκδήλωση ενδιαφέροντος στο επίσημο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

 • Β) Εξουσιοδότηση των Σχολών Ωμέγα για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής από 9/04/20 έως 20/04/20. Στην περίπτωση αυτή, η ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης γίνεται απευθείας από τον πάροχο και ο ενδιαφερόμενος, χωρίς κόπο και με ασφάλεια, εντάσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία και ολοκληρώνει την εκπαίδευση.

Δικαιολογητικά αίτησης:

 • Συμπληρωμένη Εξουσιοδότηση. Μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ.

Μαζί με την εξουσιοδότηση θα πρέπει να προετοιμαστούν για να αποσταλούν συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά, στη διεύθυνση info@omega.gr:

 • A. Εκτύπωση από το TAXISNET, στην οποία αποτυπώνεται ο ενεργός ΚΑΔ, κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο οποίος εμπίπτει στους επιλέξιμους ΚΑΔ του Προγράμματος
 • B. Εκτύπωση από e-banking ή φωτοτυπία βιβλιαρίου, στην οποία αποτυπώνεται το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού και το ονοματεπώνυμό ως 1ου Δικαιούχου του Λογαριασμού
 • Γ. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου

Τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν σε αρχεία μορφής .jpeg, .png ή φωτογραφίας από κινητό τηλέφωνο.