Στις 21 Ιουλίου και ώρα 12:00 θα γίνει  η Τακτική Γενική Συνέλευση της Aegean Airlines, μόνο με ηλεκτρονικά μέσα και χωρίς τη φυσική παρουσία μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.