Διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας και της Ιταλίας σχετικά με την παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί δικαιωμάτων των επιβατών ξεκίνησε η Κομισιόν.

Σύμφωνα με επίτροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι δύο χώρες έχουν υιοθετήσει μέτρα που δεν συνάδουν με τους κανόνες της ΕΕ για τις αεροπορικές και ακτοπλοϊκές μετακινήσεις.

Οι νομικές διαδικασίες αφορούν μόνο την Ελλάδα και την Ιταλία καθώς μόνο αυτές έλαβαν νομοθετικά μέτρα που δίνουν ευθέως τη δυνατότητα σε αεροπορικές εταιρείες να αποζημιώνουν τους καταναλωτές για ακυρωμένες πτήσεις με κουπόνια (vouchers).

Ειδικότερα η Ιταλία έλαβε αντίστοιχες νομοθετικές πρωτοβουλίες και για τις μεταφορές με λεωφορείο, συνεπώς η διαδικασία επί παραβάσει επεκτείνεται και σε αυτόν τον τομέα.

Σύμφωνα με την νομοθεσία, οι καταναλωτές πρέπει να έχουν επιλογή μεταξύ vouchers και επιστροφής των χρημάτων τους.

Σημειώνεται πως Ελλάδα και η Ιταλία θα πάρουν προθεσμία δύο μηνών ώστε να απαντήσουν στις αιτιάσεις της Κομισιόν. Αν η απάντησή τους δεν κριθεί επαρκής, η διαδικασία περνάει στο επόμενο στάδιο (αιτιολογημένη γνώμη) και στη συνέχεια, αν τα δύο κράτη-μέλη επιμένουν στη μη συμμόρφωση, η Κομισιόν θα παραπέμψει το θέμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.