Η Singapore Airlines ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην περικοπή 4.300 θέσεων εργασίας ή περίπου του 20% του προσωπικού της, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, κίνηση που σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη απώλεια θέσεων εργασίας στην ιστορία της εταιρίας.

Η εταιρία ανακοίνωσε ότι λαμβάνοντας υπ’όψιν το πάγωμα των προσλήψεων, τις συνήθεις αποχωρήσεις εργαζομένων και τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου, ο πιθανός αριθμός των υπαλλήλων που θα επηρεαστεί θα μειωθεί σε περίπου 2.400 στη Σιγκαπούρη και άλλες χώρες. Ακόμη, επανέλαβε την πρόβλεψή της ότι αναμένει να λειτουργεί με λιγότερο από το 50% της κανονικής της δυναμικότητας έως τα τέλη της ετήσιας οικονομικής της χρήσης που λήγει στις 31 Μαρτίου του 2021. Αυτή τη στιγμή, το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται στο 8%.

Η Singapore Airlines δεν έχει εγχώριο δίκτυο και εξαρτάται αποκλειστικά από τη διεθνή ζήτηση σε μια εποχή κατά την οποία τα σύνορα πολλών χωρών παραμένουν ουσιαστικά κλειστά.