Εγκρίθηκε η καταβολή των πρώτων 100 εκατ.ευρώ που αφορά την χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου στο αεροδρόμιο Καστελίου.

Το ποσό αυτό καλύφθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων καθώς με απόφαση του το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στις 7 Σεπτεμβρίου, ενέκρινε την ένταξη του έργου στο Καστέλι. Στις 8 Οκτωβρίου με απόφαση του υπουργού ΥΠΟΜΕ, Κώστα Καραμανλή, εγκρίθηκε η δέσμευση για το ποσό των 100 εκατ.ευρώ.

Όσον αφορά στις εργασίες, αυτή την περίοδο από την κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ-GMR ολοκληρώνονται οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις, συνεχίζονται οι αρχαιολογικές τομές, ενώ ξεκίνησε η κατασκευή της νότιας οδικής σύνδεσης του αεροδρομίου και συνεχίζεται η στελέχωση από την εταιρεία παραχώρησης.

Στο αεροδρόμιο περιλαμβάνονται:

-1 Διάδρομος προσγείωσης-απογείωσης μήκους 3.200m κατηγορίας κατά ICAO 4E
-1 παράλληλος τροχόδρομος κίνησης αεροσκαφών ίσου μήκους
-8 συνδετήριοι τροχόδρομοι του διαδρόμου με τον παράλληλο τροχοδρομο
-2 συνδετήριοι τροχοδρομοι με τον διάδρομο του Στρατιωτικού Αεροδρομίου
-Χώρος στάθμευσης αεροσκαφών (apron) για 27 απομακρυσμένες θέσεις στάθμευσης
-αεροσκαφών κατηγορίας κατά ICAO C & 5+1 θέσεις τύπου MARS κατηγορία κατά ICAO E (ή 10+2 σταθερές θέσεις στάθμευσης Κατηγορίας C)
-1 Τερματικό κτίριο Αεροσταθμού (Terminal Building) 5 επιπέδων συνολικής επιφάνειας 72.000m2 εκ των οποίων περί τα 13.000m2 χώροι εμπορικών χρήσεων και περίπου 1.000m2 μόνιμοι εκθεσιακοί χώροι
-11 Κτίρια/Εγκαταστάσεις απαιτήσεων λειτουργίας αεροδρομίου: Πύργος Ελέγχου, Πυροσβεστική, Αστυνομία, Συντήρησης Αεροδρομίου, Εγκατάστασης εταιρειών επίγειας εξυπηρέτησης, Κέντρο ενέργειας, Υποσταθμός 150kV, Δεξαμενές Νερού, Εγκατάσταση Βιολογικού Καθαρισμού, Εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και ανεφοδιασμού αεροσκαφών μέσω υπόγειου συστήματος Hydrant, Εγκατάσταση συλλογής απορριμμάτων αεροδρομίου