Οχι στο κλείσιμο των συνόρων εντός του χώρου Σέγκεν εξαιτίας της πανδημίας είπαν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όπως τόνισαν αντί να κλείνουν τα σύνορα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την προστασία της υγείας κατά τη διέλευση των συνόρων, αφού το βιαστικό και μη συντονισμένο κλείσιμο των συνόρων τον περασμένο Μάρτιο είχε πλήξει ιδιαίτερα τους ανθρώπους κοντά στα σύνορα, ενώ είχε και σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στις διεθνείς επιχειρήσεις, την επιστήμη και την τουριστική βιομηχανία.

Στο ψήφισμα που εγκρίθηκε με ψήφους 619 υπέρ, 45 κατά και 28 αποχές τονίζεται η ανάγκη ταχείας επιστροφής σε έναν πλήρως λειτουργικό χώρο Σένγκεν χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, ενώ οι ισχύοντες κανόνες και η νομοθεσία θα πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, προκειμένου να αποφευχθεί μια κατακερματισμένη προσέγγιση της ΕΕ.

Το Κοινοβούλιο ζητά παράλληλα περισσότερη ευελιξία, τοπικά μέτρα, καλύτερο συντονισμό και συνεργασία, καθώς και σχέδια έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να αποφευχθούν οι προσωρινοί συνοριακοί έλεγχοι από το να γίνουν ημι-μόνιμοι στο μέλλον.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει τώρα να εντείνουν τις προσπάθειές τους στο συντονισμό μιας κοινής αντίδρασης της ΕΕ στην πανδημία, ιδίως όσον αφορά τους κανόνες καραντίνας, τον εντοπισμό επαφών, τις στρατηγικές των τεστ, την αμοιβαία αναγνώριση των τεστ και τους προσωρινούς περιορισμούς στα μη απαραίτητα ταξίδια στην ΕΕ.