Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2020 ο αριθμός των διανυκτερεύσεων στα τουριστικά καταλύματα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε σε 1,4 δισ., καταγράφοντας δηλαδή μείωση 52% σε σύγκριση με το 2019.

Αυτές οι πρώτες εκτιμήσεις οι οποίες αφορούν τις διανυκτερεύσεις έπειτα από ταξίδι για επαγγελματικούς λόγους ή για αναψυχή, προέρχονται από πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία για τον τουρισμό.

Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων το 2020 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος μειώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Κύπρος, η Ελλάδα και η Μάλτα ήταν, ωστόσο, οι χώρες που επλήγησαν περισσότερο καταγράφοντας πτώση άνω του 70%. Στο άλλο άκρο της κλίμακας, οι Κάτω Χώρες και η Δανία ανέφεραν πτώση κάτω του 35%.

Μειωμένες κατά 38% οι μέρες του εγχώριου τουρισμού

Το 2020 οι νύχτες που πέρασαν οι ξένοι ταξιδιώτες σε μια χώρα μειώθηκαν κατά 68% σε σύγκριση με το 2019, ενώ οι διανυκτερεύσεις του εγχώριου τουρισμού μειώθηκαν κατά 38%, σε σύγκριση με το 2019.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, μόνο οι κάτοικοι της Σλοβενίας (+ 33%), ακολουθούμενοι από τη Μάλτα και την Κύπρο (και οι δύο + 15%) πέρασαν περισσότερες τουριστικές βραδιές στη χώρα τους σε σύγκριση με το 2019. Αντίθετα, η Ισπανία, η Ελλάδα και η Ρουμανία κατέγραψαν τις υψηλότερες πτώσεις άνω του 40%.

Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων ξένων τουριστών το 2020 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος μειώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Οι μεγαλύτερες μειώσεις άνω του 80% παρατηρήθηκαν στην Κύπρο και τη Ρουμανία.