Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να λάβουν συντονισμένη δράση για τον περαιτέρω περιορισμό των ταξιδιών από την Ινδία σε προσωρινή βάση, με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της παραλλαγής Β.1.617.2 που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ινδία.

Αυτό ακολουθεί πρόταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας της 10ης Μαΐου 2021 για αλλαγή της ταξινόμησης αυτής της παραλλαγής από «παραλλαγή ενδιαφέροντος» σε «παραλλαγή ανησυχίας».

Είναι σημαντικό να περιοριστούν στο ελάχιστο τις κατηγορίες ταξιδιωτών που μπορούν να ταξιδέψουν από την Ινδία για βασικούς λόγους και να υποβάλουν εκείνους που ενδέχεται να ταξιδεύουν από την Ινδία σε αυστηρούς ελέγχους και καραντίνα.

Για να εξασφαλιστεί μια πλήρως συντονισμένη και αποτελεσματική ανταπόκριση σε αυτήν την παραλλαγή και λαμβάνοντας υπόψη την επιδεινούμενη υγειονομική κατάσταση στην Ινδία, η Επιτροπή προτείνει στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ένα «φρένο έκτακτης ανάγκης» σε μη απαραίτητα ταξίδια από και στην Ινδία. Στις 3 Μαΐου, η Επιτροπή είχε προτείνει να προστεθεί ένας «μηχανισμός φρένου έκτακτης ανάγκης» στη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με περιορισμούς στα μη απαραίτητα ταξίδια.

Οι περιορισμοί δεν πρέπει να επηρεάζουν όσους ταξιδεύουν για επιτακτικούς λόγους, όπως για επιτακτικούς οικογενειακούς λόγους ή άτομα που χρειάζονται διεθνή προστασία ή για άλλους ανθρωπιστικούς λόγους. Οι πολίτες της ΕΕ και οι επί μακρόν διαμένοντες, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους, θα πρέπει να μπορούν να ταξιδεύουν στην Ευρώπη.

Για αυτούς τους ταξιδιώτες, η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πρόσθετα μέτρα σχετικά με την υγεία, όπως αυστηρούς ελέγχους και ρυθμίσεις καραντίνας. Αυτά τα μέτρα πρέπει να ισχύουν ανεξάρτητα από το εάν οι ταξιδιώτες έχουν εμβολιαστεί.

Προσωρινοί περιορισμοί

Τυχόν περιορισμοί στα απαραίτητα ταξίδια από την Ινδία θα πρέπει να είναι προσωρινοί και να επανεξετάζονται τακτικά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητά τους στη συγκράτηση της νέας παραλλαγής. Κατά την ενεργοποίηση του μηχανισμού «φρένου έκτακτης ανάγκης» για περαιτέρω περιορισμό των ταξιδιών από χώρα εκτός ΕΕ, τα κράτη μέλη που συνέρχονται στο πλαίσιο των δομών του Συμβουλίου θα πρέπει να επανεξετάζουν την κατάσταση μαζί, με συντονισμένο τρόπο και σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή.

Πηγή: ΑΜΠΕ