Φωτιά στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων που εκτιμάται έως και €100 ανά πτήση προβλέπεται μέσα από την υλοποίηση των νομοθετημάτων του πακέτου Fit for 55, που έχουν ως στόχο τη μείωση των εκπομπών ρύπων, τουλάχιστον κατά 55% μέχρι το 2030, ιδιαίτερα σε ευαίσθητους τομείς όπως της ναυτιλίας και των αερομεταφορών.

Με την υλοποίηση του πακέτου, κάθε πτήση στην Κύπρο θα κοστίζει 9.000 δολάρια επιπλέον φόροι από το 2030 και 12.500 δολάρια από το 2035. Κόστος που αναπόφευκτα θα μετακυλιστεί στους επιβάτες. Σήμερα λόγω της σημαντικής αύξησης στην τιμή των δικαιωμάτων άνθρακα το κόστος που έχει επέλθει στις αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο ανέρχεται στα 1.600 δολάρια.

Επομένως, εκτιμάται ότι, οι υπολογιζόμενες αυξήσεις κατά 40% – 50% στις υφιστάμενες τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, θα οδηγήσουν μέχρι και σε 15% – 20% μείωση στη ζήτησή τους, με συνεπακόλουθη σταδιακή μείωση των τουριστικών εσόδων κατά 15%-20%, με πιθανή μείωση του ΑΕΠ κατά 1,75% και απώλεια 10.000 θέσεων εργασίας που αντιστοιχεί στο 2,5% των θέσεων εργασίας στην Κύπρο.

Πρόκειται για σημαντικές επιπτώσεις με τη χώρα μας να αποκτά ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σύγκριση με τρίτες χώρες όπως η Αίγυπτος και η Τουρκία, ενώ περαιτέρω πρέπει να ληφθούν υπόψη τα προβλήματα που δημιουργεί η απαγόρευση υπερπτήσεων τουρκικού εναέριου χώρου.

Με βάση τους υπολογισμούς της Κύπρου, όπως αυτές αναπτύχθηκαν στο Συμβούλιο Μεταφορών της ΕΕ την περασμένη Πέμπτη από τον Υπουργό Μεταφορών, Γιάννη Καρούσο, το συνολικό κόστος για τις αερομεταφορές για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ μέχρι το 2050 εκτιμάται ότι θα φτάσει τα €1,4 τρισ. Αναφερόμενος ειδικότερα στην Κύπρο, ο υπουργός Μεταφορών εξήγησε ότι ο συσσωρευτικός αντίκτυπος στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Κύπρου είναι 8 φορές υψηλότερος από τον μέσο όρο της ΕΕ. Το συσσωρευτικό κόστος από το 2024 έως το 2050 εκτιμάται ότι θα φτάσει τα €18 δισ. σε μια οικονομία των €24 δισ. Αφού σημείωσε ότι η διαρροή άνθρακα σε τρίτες χώρες θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στον τουρισμό και την οικονομία, αλλά και γενικότερα στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, τόνισε ότι σαν να μην αρκούσαν τα παραπάνω, η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί αδικαιολόγητη απαγόρευση υπερπτήσεων για όλους τους αερομεταφορείς που είναι νηολογημένοι στην Κύπρο.

Μιλώντας στον «Φ», ο κ. Καρούσος χαρακτήρισε σημαντικό το γεγονός ότι η Κύπρος πέτυχε εξαιρέσεις για πτήσεις μέχρι 1200 χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα να εξαιρούνται οι πλείστοι προορισμοί στην Ελλάδα, να προστατευτούν οι εταιρείες από ανταγωνισμό. Ουσιαστικά οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα είναι υποχρεωμένες να προμηθεύονται βιοκαύσιμα από το αεροδρόμιο που θα αναχωρούν, αλλά θα επιλέγουν το φθηνότερο. Όπως εξήγησε μετά από πρωτοβουλία καυσίμων έχουν επιτευχθεί σημαντικά βήματα όσον αφορά τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, και το ReFuel Aviation, για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για βιώσιμες αεροπορικές μεταφορές. Εξήγησε πως τα όσα επιτεύχθηκαν θα απασχολήσουν το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος που εξετάζει τη μείωση των δικαιωμάτων εκπομπών στο ETS, και τέλος το τρίτο ζήτημα που αφορά τις αεροπορικές μεταφορές θα απασχολήσει το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών όπου θα συζητηθεί η αναθεώρηση της οδηγίας για φορολόγηση ενέργειας.

Κίνδυνος να χαθεί 20% του τουρισμού

Μόνο γι’ αυτόν τον μήνα έχουν προγραμματιστεί τρία συμβούλια προς συζήτηση νομοθετημάτων που έχουν σχέση με το πακέτο Fit for 55.

Στις 2 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε το Συμβούλιο Μεταφορών όπου εκτός από το γεγονός ότι η γαλλική Προεδρία αναγνώρισε τις ιδιαιτερότητες των περιφερειακών και νησιώτικων κρατών μελών της ΕΕ για θέμα αεροπορικών πτήσεων, αποφασίστηκε η συμπερίληψη της χρονικά περιορισμένης εξαίρεσης για τη θαλάσσια επιβατική σύνδεση μεταξύ Κύπρου και ηπειρωτικής Ευρώπης. Βέβαια, για να έχει αντίκρισμα η εν λόγω εξαίρεση θα πρέπει να συμπεριληφθεί και στην πρόταση ETS Maritime, κάτι που ανέφερε ο υφυπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Δημητριάδης στις εργασίες του Συμβουλίου Μεταφορών της ΕΕ.

Στο Συμβούλιο συζητήθηκε η πρόταση σχετικά με τη χρήση ανανεώσιμων καυσίμων και καυσίμων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στις θαλάσσιες μεταφορές ως μέρος της δέσμης Fit for 55. Τα επόμενα συμβούλια για τα θέματα αυτά είναι στις 27 Ιουνίου το Συμβούλιο Ενέργειας και στις 28 Ιουνίου το Συμβούλιο Περιβάλλοντος. Στις 17 Ιουνίου είναι προγραμματισμένο και το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών για τη φορολόγησή καυσίμων, ωστόσο το θέμα δεν θα συζητηθεί αλλά θα μείνει ανοικτό για τη τσεχική προεδρία, αφού είναι και το μοναδικό που απαιτεί ομοφωνία και όχι ειδική πλειοψηφία, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί διαπραγματευτικά από την Κύπρο, αλλά και από τα υπόλοιπα κράτη μέλη για να κερδίσουν όσες εξαιρέσεις μπορούν από τα υπόλοιπα νομοθετήματα

Νέες προκλήσεις που αναζητούν απαντήσεις

Επιφυλάξεις εκφράζονται από την Κύπρο και για το νέο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής για τα Κτήρια και τις Οδικές Μεταφορές (ETS BRT), το οποίο εκτιμάται στα €600 εκατ. στην περίοδο 2026-2032, ενώ αναμένεται να συμβάλει πολύ λιγότερο από την εκτίμηση της Ε.Ε. στην επίτευξη των στόχων κατά 45%, με την Κύπρο να υπολογίζει τη συμβολή περίπου κατά 15%. Αναμένεται επίσης σταδιακή αύξηση των τιμών των συμβατικών καυσίμων μέχρι το 2030.

Σήμερα η μείωση των εθνικών ρύπων ρυθμίζεται και μέσω του Κανονισμού Επιμερισμού Προσπαθειών (ESR), ο οποίος αφορά στους ρύπους της οικονομίας (από τις οδικές μεταφορές, τη θέρμανση – ψύξη κτηρίων, τη γεωργία – κτηνοτροφία, τα απόβλητα, μικρές βιομηχανίες) και η επίτευξή του αποτελεί υποχρέωση των κρατών-μελών. Η ΕΕ προτείνει αύξηση του εθνικού στόχου στο ESR, από -24% σε -32%. Αυτό προϋποθέτει ότι οι εκπομπές στην οικονομία θα πρέπει να μειωθούν κατά περίπου 800.000 τόνους περισσότερο μέχρι το 2030, σε σχέση με τον υφιστάμενο στόχο του -24%. Επομένως, δημιουργείται η ανάγκη εξασφάλισης επιπρόσθετων δικαιωμάτων εκπομπών, κόστους περίπου €20 εκατ. για την περίοδο μέχρι το 2030, το οποίο μπορεί να φθάσει μέχρι και τα €165 εκατ. εάν δεν αυξηθεί το ποσοστό χρήσης δημόσιων μεταφορών από το 2% στο 12% όπως είναι η δέσμευση στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Ο πιο πάνω υπολογισμός έχει πραγματοποιηθεί με τις υφιστάμενες προβλέψεις των δικαιωμάτων στα €100 / τόνο CO2.

Επίσης, η Ε.Ε. θεωρεί ότι μέσω των εργαλείων της δέσμης, τα κράτη-μέλη αναμένεται να έχουν σημαντικά έσοδα για την υλοποίηση της πράσινης μετάβασης με δίκαιο τρόπο. Τα έσοδα θα προέρθουν από τις φορολογίες καυσίμων, τη δημοπράτηση δικαιωμάτων, καθώς και από τις χορηγίες μέσω των Ευρωπαϊκών Ταμείων, περιλαμβανομένου και του προτεινόμενου Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα (ΚΤΚ). Η Κυπριακή Δημοκρατία αναμένεται να έχει έσοδα από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων μέσω του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS), περίπου €600 εκατ. – €800 εκατ. συνολικά μέχρι το 2030. Περαιτέρω, αναμένονται πρόσθετα δικαιώματα από τις αερομεταφορές, τη ναυτιλία και το νέο Σύστημα ETS BRT. Από την άλλη, θα υπάρξει επιβάρυνση αγοράς δικαιωμάτων από την ηλεκτροπαραγωγή περί το €1,2 – €1,6 δισ. μέχρι το 2030, το οποίο τελικά θα επιβαρύνει τους τελικούς χρήστες και την οικονομία.

Πηγή: philenews.com