Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στα αεροδρόμια της Lille και της Rennes υιοθετούν τη λύση TopSky UAS της Thales για διαχείριση της μη επανδρωμένης εναέριας κυκλοφορίας

  • Η Thales TopSky – UAS, μια βασισμένη στο cloud πλατφόρμα για τη διαχείριση μη επανδρωμένης εναέριας κυκλοφορίας (UTM) λειτουργεί πλέον στο αεροδρόμιο της Rennes, αφού πρώτα τέθηκε σε λειτουργία στο αεροδρόμιο της Lille τον Μάιο του 2021.
  • Ο Όμιλος υποστηρίζει τον πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας της Γαλλίας (DSNA) στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών U-Space για να εγγυηθεί την ασφάλεια των πτήσεων και την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της κυκλοφορίας των drone.
  • Η Thales TopSky – UAS είναι μια συνεργατική λύση που χρησιμοποιείται από χειριστές drone, υπηρεσίες αεροναυτιλίας και διοικητικές υπηρεσίες για την απλοποίηση της διαδικασίας αιτήματος πτήσης και την ταχύτερη πρόσβαση των drones στον εναέριο χώρο.

Η λύση TopSkyUAS της Thales είναι ήδη σε υπηρεσία στη Lille, στη βόρεια Γαλλία, και έχει πλέον υιοθετηθεί από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο της Rennes στη Βρετάνη για τη διαχείριση της μη επανδρωμένης εναέριας κυκλοφορίας. Η λύση καθιστά τη διαδικασία αιτήματος πτήσης πιο αποτελεσματική, βοηθώντας τους χειριστές drone να αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση στον εναέριο χώρο.

Το DSNA ξεκίνησε την πρωτοβουλία «U-Space Together» σαν μια απάντηση στον αυξανόμενο αριθμό επιχειρήσεων drone και τη συνεχιζόμενη ανάγκη διασφάλισης της αποτελεσματικής και με ασφάλεια διαχείρισης του εναέριου χώρου. Η Thales επιλέχθηκε για να υποστηρίξει τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στα αεροδρόμια της Lille και της Rennes για να αντιμετωπίσουν αυτές τις νέες προκλήσεις.

Το TopSky – UAS αυτοματοποιεί την ανάλυση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς των δεδομένων προγραμματισμένων πτήσεων, διασυνδέεται με το εθνικό μητρώο χειριστών drone της Γαλλίας (AlphaTango) για την επαλήθευση των δεδομένων που έχουν εισαχθεί και διαχειρίζεται τη διαδικασία ελέγχου των αιτημάτων πτήσεων σύμφωνα με τα τοπικά πρωτόκολλα.

Αυτή η λειτουργία αυτόματης ανάλυσης επιτρέπει στους χειριστές drone και τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να επικεντρωθούν στις επιχειρησιακές πτυχές των αιτημάτων πτήσης, απλοποιώντας τις διοικητικές διαδικασίες, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα σφαλμάτων και ελαφρύνοντας τον φόρτο εργασίας των διαφορετικών ομάδων χρηστών.

Το TopSky – UAS περιλαμβάνει συγκεκριμένο interface χρήστη για υπηρεσίες εναέριας πλοήγησης και διοικητικές υπηρεσίες και είναι διαλειτουργικό με λύσεις τρίτων, όπως η εφαρμογή Clearance για χειριστές drone.

Η Thales και οι υπηρεσίες εναέριας πλοήγησης στη Lille και τη Rennes θα διερευνήσουν επίσης τακτικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης drone κατά την πτήση και των διαδικασιών συναγερμού, εάν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος παρεκκλίνει από την εγκεκριμένη διαδρομή πτήσης του.

«Η λύση TopSkyUAS είναι το αποτέλεσμα δύο ετών στενής συνεργασίας μεταξύ των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στη Lille, των τοπικών διοικητικών υπηρεσιών (Préfecture du Nord) και της Thales. Βελτιώνει σημαντικά τον χειρισμό των τοπικών αιτημάτων πτήσεων με drone και επιτρέπει στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στη Lille να διαχειρίζονται τις λειτουργίες των drone πιο αποτελεσματικά σε πραγματικό χρόνο. Πέρα από την ίδια τη λύση, το TopSkyUAS είναι ένα σημείο εκκίνησης στην προσπάθεια αντιμετώπισης των μελλοντικών προκλήσεων του USpace». Géry Grave, Επικεφαλής Ποιότητας και Ασφάλειας, υπηρεσίες αεροναυτιλίας DSNA (Nord)

«Η συνεργασία με το DSNA αποτελεί βασικό μέρος των προσπαθειών της Thales να παρέχει ασφαλείς και αποτελεσματικές υπηρεσίες διαχείρισης μη επανδρωμένων εναέριων μεταφορών στην κοινότητα UAS. Είναι επίσης μια μοναδική ευκαιρία να αξιοποιήσουμε την επιχειρησιακή εμπειρία του DSNA και του ζωντανού οικοσυστήματος χειριστών drone της Γαλλίας.» Christian Rivierre, Αντιπρόεδρος, Airspace Mobility Solutions, Thales