Το Διοικητικό Συμβούλιο της Autohellas συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση τη 14η Οκτωβρίου 2022, με σκοπό την έγκριση επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους της, καθαρού ποσού της τάξεως του 1 ευρώ ανά μετοχή.

Για την επίτευξη αυτού απαιτείται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση
αποθεματικών (προερχόμενων από μερίσματα θυγατρικών και συμμετοχών) και μέρος των
κερδών εις νέο, συνολικού καθαρού ποσού €48.624.764.

Κατόπιν θα πραγματοποιηθεί ισόποση μείωση μετοχικού κεφαλαίου μέσω διανομής καθαρού
ποσού 1 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθεσιμες στο Σχέδιο Αποφάσεων όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας https://www.autohellas.gr/ependytikes-plirofories/anakoinoseis/.

Υπό την αίρεση της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων, η Autohellas αποσκοπεί στην
ολοκλήρωση της διαδικασίας πριν το τέλος του έτους.