Πολυεθνικό χαρακτήρα αποκτούν οι παρεχόμενες από την MTC GROUP υπηρεσίες προς φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα, ο όμιλος εταιριών συμβούλων τουρισμού, διανύοντας το 24ο έτος της λειτουργίας του, προχωρά, σε πρώτη φάση, στην ίδρυση παραρτήματος στο Λονδίνο με δραστηριοποίηση στη βρετανική τουριστική αγορά και με στόχο την εξειδίκευση της προσφοράς κάθε συνεργαζόμενης περιοχής και την προσαρμογή της στη διαμορφούμενη ζήτηση. Το νέο πακέτο υπηρεσιών θα καλύπτει την ανάγκη της συνεχούς παρουσίας σε βασικές αγορές ενδιαφέροντος.

Το συγκεκριμένο γραφείο, επικεφαλής του οποίου αναλαμβάνει ο κ. Niko Martikas(φωτο), της MARTIKAS LTD, έμπειρο στέλεχος από το χώρο του tour operating, θα έχει ως βάση τη Βρετανική τουριστική αγορά με εποπτεία και σε υπόλοιπες ευρωπαϊκές, με στόχο την επέκταση στο μέλλον του δικτύου παραρτημάτων και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Θα αποτελεί, στην ουσία, ένα γραφείο αντιπροσωπείας για κάθε συνεργαζόμενο φορέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προσθέτοντας ένα σημαντικό πλεονέκτημα στις παρεχόμενες
υπηρεσίες του ομίλου συμβούλων τουρισμού, δεδομένου ότι, λειτουργώντας
για λογαριασμό Περιφερειών ή και Δήμων, θα :
-Εντοπίζει τις νέες τάσεις της ζήτησης και θα εναρμονίζει τη στρατηγική σε
αυτές ώστε να επιτευχθεί τόσο η ενίσχυση της τουριστικής κίνησης όσο και η επέκταση της τουριστικής περιόδου με έμφαση στα ποιοτικά στοιχεία τόσο της ζήτησης όσο και της προσφοράς.
-Αναζητεί νέες προσβάσεις σε ενδιαφερόμενους δημοσιογράφους, ταξιδιωτικούς πράκτορες και bloggers παρουσιάζοντας δια ζώσης τις δυνατότητες κάθε συνεργαζόμενου προορισμού με στόχο τη ενίσχυση της δημοσιότητας ή και τη διεύρυνση των δυνατοτήτων συνεργασιών με την ένταξη των προορισμών σε νέα ταξιδιωτικά προγράμματα.
-Προβαίνει σε παρουσιάσεις των συνεργαζόμενων προορισμών σε ταξιδιωτικούς πράκτορες και δημοσιογράφους, πέρα από τα στενά χρονικά πλαίσια μιας εκθεσιακής παρουσίας με στόχο τη μεγιστοποίηση του επιδιωκόμενου αποτελέσματος.
-Συντηρεί υπάρχουσες σχέσεις με επαγγελματίες του τουρισμού με αποστολή ενημερωτικών Newsletters σχετικά με ειδήσεις και νέα από τις συνεργαζόμενες περιοχές.
-Εξετάζει τυχόν αιτήματα εξειδικευμένης ζήτησης σε επίπεδο πληροφοριών και θα ανταποκρίνεται σε αυτά με αμεσότητα έπειτα από άντληση των απαιτούμενων στοιχείων από κάθε συνεργαζόμενο προορισμό.
-Αναζητεί συνέργειες με φορείς, όπως αεροπορικές εταιρίες ή και ταξιδιωτικούς οργανισμούς για την από κοινού οργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης.
-Αξιοποιεί ευκαιρίες προωθητικών ενεργειών σε απόλυτη συνεργασία με τα
Γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό.


Το νέο επιχειρηματικό εγχείρημα παρουσιάστηκε σε επιλεγμένο κοινό στη διάρκεια της έκθεσης WTM στο Λονδίνο και προσδίδει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εταιρία συμβούλων που σε όλο το προηγούμενο διάστημα ενίσχυσε τις στρατηγικές της συμμαχίες με την οργάνωση των Ελλήνων και Φιλελλήνων της διασποράς Global Hellenic
Diaspora για τη δημιουργία πακέτων διαχείμασης σε όσους επιθυμούν να συνδυάσουν εργασία και διακοπές σε ελληνικούς προορισμούς, καθώς και με το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας για την ανάδειξη του πολιτιστικού τουρισμού ως μέσου διασύνδεσης των λαών.
Το νέο ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών θα περιλαμβάνει τις μέχρι σήμερα παροχές, όπως εκπόνηση και επικαιροποίηση στρατηγικής, δράσεις προβολής και προώθησης σε αγορές ενδιαφέροντος, επικοινωνία, δημόσιες σχέσεις, οργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης , οργάνωση εκθεσιακών συμμετοχών και διαδικτυακών συναντήσεων. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες συμπληρώνονται και με εκπροσώπηση περιοχών με φυσική παρουσία από στελέχη του ομίλου σε εκθέσεις μέσω του project “Flying to Greece” με επικεφαλής τον Κώστα Σκαγιά Corporate Relation Manager και Αντιπρόσωπο Αιγαίου του ομίλου (φωτο με τον κ. Martikas από την έκθεση του Λονδίνου) που το επόμενο διάστημα θα ηγηθεί της ομάδας στελεχών σε ΗΠΑ, Καναδά, Αραβικές χώρες και Ευρώπη όπου δεν υπάρχει δυνατότητα αντίστοιχης συμμετοχής από εκπροσώπους των ΟΤΑ.

Υπενθυμίζεται ότι τα κεντρικά γραφεία του ομίλου λειτουργούν στην Αθήνα
και περιφερειακά σε Μύκονο και Σαντορίνη