Καλύτερα των προσδοκιών ήταν τα αποτελέσματα της Boeing για το δ΄ τρίμηνο. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε αύξηση των καθαρών κερδών κατά 20%, με τα έσοδα να αυξάνονται 18%.

Τα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 1,39 δισ. δολάρια ή 1,84 δολάρια ανά μετοχή από τα 1,16 δισ. δολάρια ή 1,56 δολάρια ανά μετοχή. Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 19,56 δισ. δολάρια από τα 16,55 δισ. δολάρια, ενώ αναλυτές ανέμεναν κέρδη 1 δολάριο ανά μετοχή και έσοδα 19,37 δισ. δολάρια. Για το 2012 η Boeing αναμένει κέρδη 4,05-4,25 δολάρια ανά μετοχή και έσοδα 78-80 δισ. δολαρίων. Η έρευνα της FactSet αναμένει κέρδη 4,90 δολάρια ανά μετοχή και έσοδα 78,45 δισ. δολάρια.