Η ρωσική αεροπορική εταιρεία Aeroflot, ανακοίνωσε αύξηση της επιβατικής της κίνησης κατά 24,2% για τον Οκτώβριο του 2012, σε σχέση με τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους.

Η διεθνής επιβατική κίνηση της αεροπορικής εταιρείας αυξήθηκε 28,5% σε ετήσια βάση και η εγχώρια επιβατική κίνηση κατά 17,8%.

Επίσης, η Aeroflot, για τον Οκτώβριο του 2012, ανακοίνωσε αύξηση της χωρητικότητας κατά 11,1% στα δρομολόγια φορτίου και αλληλογραφίας, σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2011.