Τα πληρώματα καμπίνας της αεροπορικής εταιρείας Lufthansa, εκπροσωπούμενα από το σωματείο εργαζομένων ver.diαποδέχτηκαν την πρόταση του μεσολαβητή σχετικά με τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας, ακυρώνοντας τις πρόσθετες απεργιακές κινητοποιήσεις, τις οποίες θα έκαναν εάν δεν κατέληγαν σε συμφωνία.

Η νέα σύμβαση προβλέπει συνολική αύξηση μισθών 4,6% για το 2013 και ισχύει για δύο χρόνια. Στους νέους εργαζόμενους θα δοθούν αυξημένοι πρώτοι μισθοί αλλά οι αυξήσεις στην συνέχεια θα είναι βραδύτερες σε σχέση με όσα ίσχυαν.

Το σωματείο ver.di, που εκπροσωπεί συνολικά 18.000 μέλη των πληρωμάτων καμπίνας της Lufthansa, διεξήγαγε απεργίες τον Σεπτέμβριο.