Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) οι αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού-εξωτερικού στη χώρα μας το 2012 σημείωσαν απώλειες 1 εκατ, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις για το ενδεκάμηνο του 2012 μειώθηκαν κατά 474 εκατ. ευρώ σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2011.

Πιο συγκεκριμένα, οι αφίξεις εξωτερικού μειώθηκαν κατά 4,1%, φθάνοντας σε 13,2 εκατ., ενώ οι αφίξεις στο εσωτερικό της χώρας κατά 7%, φθάνοντας σε 5,2 εκατ. Αύξηση παρουσίασαν οι αφίξεις από Αγγλία, Ρωσία και Τουρκία, ενώ πτώση σημείωσαν οι αφίξεις από Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία. Για το 2013 οι τουριστικοί φορείς εκτιμούν ότι θα σημειωθεί ρεκόρ αφίξεων από το εξωτερικό. Όμως, όσον αφορά τον εγχώριο τουρισμό, προβλέπουν ότι θα συνεχισθεί η πτωτική πορεία εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Ο κυριότερος λόγος των απωλειών στις αφίξεις από το εξωτερικό το 2012 ήταν η πολιτική αστάθεια της χώρας εκείνη την περίοδο, η οποία τροφοδότησε σενάρια κατάρρευσης της οικονομίας και εξόδου της χώρας από τη ζώνη του ευρώ. Οι τουριστικές εισπράξεις για το ενδεκάμηνο πέρυσι μειώθηκαν κατά 4,6%, αγγίζοντας τα 9,9 δισ. ευρώ.

Αντιθέτως, θετικά κινήθηκαν οι αφίξεις στους άμεσα ανταγωνιστικούς προς την Ελλάδα τουριστικούς προορισμούς.

Στην Τουρκία σημειώθηκε νέο ρεκόρ αφίξεων ξένων τουριστών το 2012 οι οποίες με αύξηση 1% άγγιξαν τα 31,8 εκατ., σύμφωνα με στοιχεία του υπ. Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας. Οι αφίξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 4,2% και από τη Ρωσία κατά 3,8%, ενώ οι αφίξεις από την Αγγλία μειώθηκαν κατά 4,9% και από την Ελλάδα κατά 4,6%. Οι τουριστικές εισπράξεις από το εξωτερικό μειώθηκαν κατά 2,5%, αγγίζοντας τα 13,7 εκατ. δολάρια για το 9μηνο πέρυσι.

Στην Κύπρο καταγράφηκε αύξηση κατά 3% στις αφίξεις ξένων τουριστών το 2012, που έφθασαν σε 2,64 εκατ. σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κύπρου. Από την Αγγλία οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 6% και από τη Γερμανία κατά 8,5%, ενώ από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 42%. Τα έσοδα από τον τουρισμό αυξήθηκαν κατά 11% για το 10μηνο, ξεπερνώντας τα 1,8 δισ. ευρώ.

Τέλος, στην Ισπανία οι αφίξεις για το 2012 αυξήθηκαν κατά 2,7%, φθάνοντας σε 57,7 εκατ. σύμφωνα με στοιχεία του Ισπανικού Ινστιτούτου ΙΕΤ. Από την Αγγλία αυξήθηκαν κατά 0,3%, από τη Γερμανία κατά 4% και από τη Ρωσία κατά 39,8%. Οι εισπράξεις για το 10μηνο αυξήθηκαν κατά 6,4%, φθάνοντας σε 49,9 δισ. ευρώ.