Airbus_A320-232,_Aegean_Airlines_JP6636510Η εταιρία Aegean θα ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το α΄ τρίμηνο του 2015 την Τρίτη 26 Μαΐου, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Υπενθυμίζεται ότι το 2014 η εταιρία εμφάνισε ενοποιημένα έσοδα €912εκατ., αυξημένα κατά 7%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €80,2εκατ., έναντι €52,5εκατ. το 20131. Σημειώνεται ότι τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της χρήσης περιλαμβάνουν τη θετική επίδραση ποσού €11,7 εκατ. στην πρόβλεψη φόρου που θεωρείται μη επαναλαμβανόμενη.
 Οι λειτουργικές ταμειακές ροές του ομίλου ανήλθαν σε €112εκατ., με αποτέλεσμα τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα να διαμορφωθούν σε €218εκατ. στις 31.12.2014, παρά τις σημαντικές προκαταβολές που έχουν δοθεί για την αγορά καινούργιων αεροσκαφών Airbus.